Csiky Erzsébet pszichológust, a Gyógypedagógiai Egyetem tanárát kérte fel szerkesztőségünk. Tekintettel arra, hogy az óvodáskori sajátosságokat, fejlődési jellemzőket mélyen megalapozzák az első három életév eseményei, a cikksorozat első része ezt az életkor érinti.

"> Fejlesztőpedagógia | A mozgás szerepe az idegrendszer fejlődésében, a környezet megismerésében
Fejlesztőpedagógia | A mozgás szerepe az idegrendszer fejlődésében, a környezet megismerésében
     
óvoda hírek

        Játéktár híreink

•  

Ovis Ballagásra ergonómikus iskolatáskát ajándékozz! »

•  

Djeco Újdonság! »

•  

DIY Csináld magad Djeco készletek »

óvoda hírek

óvoda hírek

Versek sárkányokról »
Rovat: Szent György hava: a sárkányos hónap!
2019-04-04

Milyen halat adjunk és milyent ne a gyereknek? »
Rovat: Táplálkozás: egészségesen!
2018-12-07

Szüreti mulatság az óvodában »
Rovat: Szüret és vásár az óvodában
2018-10-08

Hagyományápolás, szüreti felvonulás »
Rovat: Óvodalánc óvodák írásai
2018-10-04

Szüreti vígasság a Lurkó Kuckó Óvoda szervezésében »
Rovat: Óvodalánc óvodák írásai
2018-10-03

Siklósi ovisok szürete »
Rovat: Szüret és vásár az óvodában
2018-10-01

Varázsjátékok, a Szocioemocionális Pedagógiai Terápia (SZPT) játékai az óvodai és az iskolai mindennapokban »
Rovat: Gyermekpszichológia
2018-09-26

Vidám évnyitó hét az óvodában »
Rovat: Óvodalánc óvodák írásai
2018-09-01

Óvodakezdés - praktikus tanácsok 2. »
Rovat: Óvodás leszek! Óvodakezdéshez tanácsok
2018-08-22

Milyen lesz a 2018/19-es iskolai év? »
Rovat: Iskolakezdés - Leggyakoribb kérdések
2018-08-13

Nyári élet az óvodában »
Rovat: Óvodalánc óvodák írásai
2018-07-05

Nyári népmeséink-Az évkörhöz illeszkedő népmesék 2.rész »
Rovat: Nyár óvodás korú gyermekkel
2018-07-02

A Sárkánykalandok Hévízen folytatódnak »
Rovat: Partnereink hírei
2018-07-01

Fessünk jéggel! »
Rovat: Játékok - amikre nyáron van igazán idő!
2018-06-30

Játékos tanulás - a nyári szünetre »
Rovat: Fejlesztőpedagógia
2018-06-11

 
óvoda hírek

Iskolás leszek! »

Iskolakezdés - Leggyakoribb kérdések »

 

Óvodás gyermek »

Fejlesztőpedagógia

Kapcsolódó összeállítás:A mozgás szerepe az idegrendszer fejlődésében, a környezet megismerésében

I. RÉSZ: 0-3 ÉVES KOR

A kisgyermekkori mozgás és az idegrendszeri fejlődés kapcsolatának ismertetésére Csiky Erzsébet pszichológust, a Gyógypedagógiai Egyetem tanárát kérte fel szerkesztőségünk. Tekintettel arra, hogy az óvodáskori sajátosságokat, fejlődési jellemzőket mélyen megalapozzák az első három életév eseményei, a cikksorozat első része ezt az életkor érinti.

Az újszülöttre élete első pillanatától hat a környezet. A környezet hatásai indítják el a tanulás folyamatát. Érzékszervei közvetítik az idegrendszer felé a külső fény-, hang-, és tapintási élményeket. Ezek hatására az idegrendszer érési folyamatai felgyorsulnak. Első élethónapokban a csecsemő csak egyetlen érzékszervi csatorna ingereit képes feldolgozni, vagy a fényhatást, vagy hangokat, vagy a taktilis élményeket. Például a fa alatt fekvő csecsemő az ágak, levelek mozgásából adódó fény-árnyék váltakozását figyelve nem keres más ingerforrást. De, ha közben egy kutya ugatni kezd, akkor figyelme a hanginger felfogására áll át, és csak arra figyel. Az élmények sokszori ismétlődése után emléknyomok képződnek. Kezdi megismerni a környezetét. Pozitív indulati állapotát (örömét) karjai, lábai koordinálatlan mozgásával fejezi ki. Mozgása az idegrendszer fejlődésével, gyakorlással egyre célirányosabbá és összerendezettebbé alakul. Ha például a feje fölött, látóterébe felfüggesztett színes, csilingelő figurákat el akarja érni, ez a késztetés érleli az adott idegrendszeri kapcsolatokat. Képessé válik az irány követésére, fejének az adott irányba fordítására, és arra, hogy tekintetével kövesse a játéktárgyak mozgását. Ha nem éri el, kezei kinyújtásával, vagy odafordulással közelít.

A környezeti élmények motiváló hatására, a célirányos mozdulatokra az idegrendszerből lehívódnak a genetikusan adott, jól koordinált, ritmusosan harmonikusan működő, elemi mozgásminták. Először a horizontálisak: a gurulás, kuszás, mászás, majd a vertikálisak: az ülés, állás, járás. Ezekre nem kell, sőt nem szabad a gyermeket tanítani. Csak megfelelő mozgásteret, és alapot (padóra, járókába leterített kifeszített pléd) kell számára biztosítani, és az érdeklődését felkeltő környezetei hatásokat, amelyek motiválják a cél elérésére. Ezekkel a feltételekkel a funkciók érése spontán bekövetkezik.

Sajnálatos, hogy a koraszülötteknél a mozgásfejlődésből eredendően az idegrendszer éretlensége miatt, de következményesen az átlagtól eltérő környezeti élmények és nevelési körülmények következtében kimarad (vagy atípusosan, rövid gyakorlási idővel jelenik meg) a gurulás, kúszás és a mászás. Jellemző hogy lábaik feszes tónusúak. A kórházi ápolás, majd szülei túlféltő, fokozottan kímélő nevelési irányultsága miatt sokáig ágyban fekszenek. Amikor a szülők ölbeveszik őket, meglepődve veszik észre, hogy feszes lábtartással milyen egyenesen tartják magukat. Nem tudva, hogy ez egy rossz beidegződés, és az elemi mozgásformák gyakorlásának hiányának következménye, úgy értelmezik, hogy fel akar állni. Elkezdik állítgatni. Sajnos gyakran még szakemberek (gyermekorvosok, védőnők) sem ismerik fel ennek a veszélyét. Együtt örülnek a szülőkkel, mondván, hogy „lám behozza eddigi elmaradását ”. Pedig nem így van. Megtanul úgy ülni, majd állni, hogy a törzs izmai erőtlenek, végtagjainak izmai gyengék, rugalmatlanok, és így rossz a testtartással, koordinációs problémákkal, ritmustalan lépésekkel tanul meg járni. Soha nem lesz jó tornász, szép mozgású felnőtt.

A környezet megismerésében nagyon fontos szerepe van a nagymozgás fejlődésének. Minél nagyobb a mozgástere, minél többet mozog, annál több ismeretet szerez. Saját testsémáját is a mozgásfejlődés révén képes megismerni. Az alappal való érintkezéssel a testtájakat éli meg.(Ha háton fekszik a nyomásélmény következtében, azt, hogy van háta, popsija, válla, feje; ha az oldalán, akkor ezt a testtájat; hason a mellkasát és a has felületét. Ütközéssel a test határait. ( Például ha beüti a fejét, vagy szalad, és még nem tud idejében lefékezni, és a bútorba ütközik. stb.) Testének kiterjedését pedig azzal, hogy hiába nyúl egy távoli tárgy után, nem éri el. Ez készteti helyzet és helyváltoztató mozgásra. Ezeknek az élményeknek alapján alakul ki a gyermekben a testséma tudata, amely alapja a téri tájékozódásnak és a számfogalom kialakulásának.

A nagymozgásokon kívül igen nagy jelentősége van a környezet megismerésében a manipulációnak. Az újszülöttkori fogó reflex az idegrendszer érésével, a kezek tapintásos, mozgásos élményeinek hatására oldódik. A két kéz együttműködése egy lépcsőzetes fejlődési utat követ. Az újszülöttkorban egymástól függetlenül, koordináció nélkül mozgó karok, kezek egy hónapos korban már kezdenek szinkronban mozogni, és közelítenek a látótérhez. Amikor a csecsemő meglátja a kezeit, ez nagy élmény számára. Azzal játszik, hogy közelíti, távolítja őket, és nagyon figyeli térben való mozgásukat, amelyet lassan megtanul irányítani. Mérföldkő a fejlődésben, amikor a két kéz találkozik. Először csak érintgeti a tárgyakat. De ezzel is értékes információkat szerez, amelyek a képzet, majd a fogalomalkotásban igen fontosak. Ilyenek a felszín, forma, helyzet, mozgás, ellenállás, nyomás, hideg, meleg, súly, fájdalom, felület, mélység íz, szag hang, és fényélmények stb. megtapasztalása. A legdifferenciáltabb manipulációs teljesítmény a fogás. Először ujjbegyekkel, aztán három ujjal, majd két ujjal, és végül kialakul a kétujjas csípőfogás, amellyel már apró tárgyakat pl. kávészemeket, morzsákat is képes felvenni. Amikor azonban fogása, manipulációja már ilyen fokon van akkor már nemcsak érinti, hanem megfogja, mozgatja, eltolja, maga felé húzza a tárgyakat. Az a tapasztalata, hogy a környezetére közvetlenül tud hatni. Meg tudja változtatni a tárgyak helyét, és nyomással, tépéssel, gyúrással stb. a formájukat. Megtapasztalja az ellenhatásokat. Az elvevés, hozzáadás, ok-okozati viszonyok észlelése is jelentős értelmi fejlődésének alakulásában.

Később már összekapcsolja a különböző érzékszervek által felfogott élményeket, majd kezdi értelmezni a tárgyakhoz, személyekhez fűződő cselekéseket. Megérti az ok-okozati kapcsolatokat, és az események időbeni rendjét. Kialakul a problémamegoldó gondolkodás, a praktikus és a verbális intelligencia. A mozgás szerepe ebben a fejlődési szakaszban vivőerő. Nem csak az értelmi fejlődés katalizátora, hanem minden más pszichés működési folyamat (figyelem, emlékezet, érzelem, fantázia) kibontakoztatója. Ezért is nevezzük a gyermek életében az első három évet pszichomotoros fejlődésnek. Ez az életszakasz az idegrendszer fejlődésnek releváns időszaka. Ezért csecsemő és kisgyermekkorban különösen fontos gyermekeink számára optimális fejlődési lehetőséget biztosítani.

A fenti írás megjelenési dátuma a lurkovilag.hu óvodai portálon: 2010-05-11»  'Fejlesztőpedagógia' rovat további cikkei:
Apróságok apróságai - A precíziós fogás alakulásáról és a túlféltésről
Hasznosak-e a versenyek gyermekeink számára? 3. rész: tehetséggondozás / tehetség pont megkeresése
Hasznosak-e a versenyek gyermekeink számára? 2. rész: kudarcok, stressz
Hasznosak-e a versenyek gyermekeink számára? 1. rész: énkép, önbizalom
A gyermek képességeinek megsegítése több irányból - egy közös óra élménybeszámolója
Könyvajánló, életkor szerinti bontásban
Mindennapi várakozásaink - a türelem fejlesztése
Játékos készségfejlesztés otthon
Bábozni jó! 2. rész
Bábozni jó! 1. rész
Játékok - a számfogalom kialakulásának segítségére
Hagyjuk nyerni, vagy tanítsuk meg veszíteni? - Társasjátékokról
Játékos tanulás - a nyári szünetre
A mozgás szerepe az idegrendszer fejlődésében, a környezet megismerésében
Képességfejlesztésről pár szóban
Újévi családi fogadalom
Játék, mese alvás előtt...
Csak le ne maradjon ?!? Különórák óvodáskorban
Kapcsolatok és korlátok
Melyik gyakorlat mit fejleszt?
A tanulási képesség játékos fejlesztése óvodáskorban
Tanulási nehézségek felismerése és megelőzése - Mire figyeljünk nagycsoportban?

Tetszett a cikk? Ajánld ismerőseidnek!
Megosztás

Szeretnél első kézből értesülni heti vezércikkünkről, legfrissebb híreinkről?
LurkóVilág hírlevél feliratkozás »

Csatlakozz: Facebook/LurkoVilag »

Az óvodás gyermek »

Környezeti nevelés »

Sport óvodáskorban »

Enneagram »

Érzelmi nevelés »

Tanulás - csak játékosan! »

Gyermekrajz »

Színterápia »

Kulturális nevelés »

Gyermekpszichológia »

Logopédia, beszédfejlődés »

Fejlesztőpedagógia »

Gyermeknevelés »

Zenei nevelés »

Jobbkezes vagy balkezes? »

Viselkedések, temperamentumok »

Asztrológia »

Családi történetek »


Óvodában, közösségben »

Óvodás leszek! Óvodakezdéshez tanácsok »

Panka óvodába megy! (szülői blog) »

Óvodai jelentkezés, beiratkozás »

Óvodai kirándulások »

Iskolakezdés - Leggyakoribb kérdések »

Óvodai nevelés »

Óvodai élet »


Szerves műveltség »

Szerzők, könyvek, szellemi nagyjaink »

Magyar ház »

Aranyalma Páros »

Viselet, öltözködés »

Ünnepeink az évkörben »

Baranta »

Népi játékok »

Jeles napok »


Egészséges óvodáskor »

Felső légúti betegségek »

Lúdtalp, bokasüllyedés, egészséges gyermekláb »

Adj neki sok gyümölcsöt, zöldséget! »

Hőségriadó! »

Homeopátia »

Gyermekgyógyászat »

Táplálékérzékenység, allergia »

Egészségmegőrzés télen »

Gyermek fogápolás »

Táplálkozás: egészségesen! »

Sóterápia »

Bach-virágterápia »

Milyen a jó gyerekcipő? »

Természetgyógyászat »


Kreatív sarok »

Gyerekzsúrok »

Találós kérdések »

Pipalisták »

Visegrádi Palotában gyerekkel »

Játékok - amikre nyáron van igazán idő! »

Vidám tél! »

Szent György hava: a sárkányos hónap! »

Lakásdíszek - Kreatív húsvét 2. »

Kreatív Tavasz »

Húsvéti tojások - Kreatív húsvét 1. »

Kreatív sarok - újrahasznosítás! »

Barkácsolós játékok »

Kreatív nyár »

Kreatív Arcfestés - állatminták »

Kreatív Iskolakezdés »

Farsangi jelmezek »

Rajzolgatós játékok »

Mozgolódós játékok »

Alkossunk ősszel is! »


Aktuális témáink

Iskolás leszek! »

Iskolakezdés - Leggyakoribb kérdések »


ÓVODALÁNC óvodák írásai

Óvodalánc hírek »

Zenei nevelés óvodáinkban »

Egészséges életmódra nevelés »

Márton nap az óvodákban »

Ősz az óvodákban »

Adventi készülődés óvodáinkban »

Környezeti nevelés az óvodákban »

Mikulás várás óvodáinkban »

Víz világnapja az óvodákban »

Anyák Napja szép ünnepére... »

Farsang az óvodáinkban »

Madarak és fák napja - május 10. »

Óvodák születésnapja és óvodások születésnapja »

Óvodalánc ovik: szülők az óvodákról :) »

Mesterségek az óvodáinkban »

Hagyományőrzés az óvodában »

Sport az óvodáinkban »

Húsvétra készülődés óvodáinkban »

Mese az óvodáinkban »

Játék óvodainkban »

Művészeti nevelés óvodáinkban »

Dajkának, dadusnak lenni jó! »

Nemzeti ünnepeink »

Állatok világnapja az óvodákban »

Óvodai ballagás, évzárók »

Szüret és vásár az óvodában »

Közösségépítés az óvodák irányításával »

További írások »

Óvoda bemutatkozók »

Óvodalánc óvodák írásai »

Óvodalánc óvodák gyermekrajzai »