Az óvodai nevelő munka az adott óvoda helyi nevelési programja alapján történik, amelynek összeállítása az Óvodai nevelés országos alapprogramjának betartásával történik. Az óvodai jelentkezés előtt tájékozódjunk a választott óvoda helyi nevelési programjáról.

Adott óvoda helyi nevelési programjából az alábbiakat ismerhetjük meg:

  • az adott óvoda nevelési alapelveit és célkitűzéseit,
  • azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek az adott óvodában biztosítják a gyermek fejlődését, közösségi életre való felkészítését, valamint a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztését,
  • a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet,
  • a szülő, a gyermek és a pedagógus együttműködésének formáit,
  • a nevelési program végrehajtásához szükséges, a nevelő munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékét.