Category: Mit sportoljon?

Sport és mozgás óvodáskorban

Hogyan válasszunk?

Hasznos tudnivalók

Szükséges-e a verseny?

Azok a ?szerencsés" gyerekek, akiknek óvodás korukban olyan játéklehet?séget teremtenek, melyekben átélhetik az együttesség örömét, megtapasztalhatják az egymásnak való segítés erejét.

Sport az óvodában

Kooperatív mozgásos játékok

Az emberek egymással játszanak, nem egymás ellen. Azért játszanak, hogy a kihívásokat küzdjék le, nem pedig egymást és mindez úgy történik meg, hogy egyszerűen élvezik a játék nyújtotta élményt.
Óvodánkban pár éve a kooperatív tanulási formát is alkalmazzuk. A hatékonyság érdekében összeállítottunk egy mozgásos játékgyűjteményt.

Read More

Ovi-foci a kaposvári Petőfi Sándor Óvodában – 2. rész

A kaposvári Petőfi Sándor Óvoda foglalkozásain a labdaérzék fejlesztése kap nagyobb hangsúlyt. Mivel a gyermekek körében a foci nagy népszerűségnek örvend, ezért a labdarúgás speciális mozgásanyaga és a játékos mérkőzések is helyet kapnak. A rendszeres mozgással elősegíthető a gyermekek egészségének megőrzése.

Read More

Ovi-foci a kaposvári Petőfi Sándor Óvodában – 1. rész

Óvodánk 1974-ben létesült városi, lakótelepi óvodaként. Elhelyezkedésünk, valamint a társadalmi kihívások inspiráltak bennünket, hogy aktívan, elhivatottan tevékenykedjünk a mozgásfejlesztés területén. Nevelőtestületünk 1992-ben előzetes tanulmányok, eredményvizsgálatok, a szülők igényei és a gyermekek mozgásfejlettségének figyelembevételével innovatív pedagógiai munkába kezdett.

Read More

Mozgás!

Az óvodai élet fontos része óvodánkban a mozgás. Ezért célunk az egészség megőrzése és megszilárdítása, a testi képességek kialakítása, fejlesztése. A gyermekek természetes mozgásának és testi képességeinek fejlesztése.

Read More

Sportversenyen vettünk részt!

Minden évben megrendezik a Szent Margit Általános Iskolában az óvodai nagycsoportosok sportversenyét. Az idén nyolcadjára veszünk részt ezen a vetélkedőn. A házigazda intézmény sportvetélkedőjén három óvoda, összesen százhúsz apróság mérte össze ügyességét és gyorsaságát.

Read More

Óvodásaink úszásoktatása

A tevékenységközpontú óvodai nevelés lényeges eleme az egészséges testi fejlesztés.
Intézményünk alapfeladatán túl, már évek óta igyekszik elősegíteni óvodásaink úszásoktatását.

Read More

Gyógytestnevelés óvodánkban

Óvodánkban kiemelt helyet kap a korrekció, prevenció. Speciálisan képzett óvodapedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel, és szakképzett dajkák segítik munkájukat. Figyelembe vesszük, hogy a gyermek felnőttektől függő, érzékeny, fejlődő, de önálló személyiség, egyénemként változó testi és lelki szükségletekkel.

Read More

Úszásoktatás az óvodában

A Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvodájából a gyermekek egy része úszásoktatáson vesz részt. Évek óta járunk óvodásainkkal a kerületben lévő Csalogány iskola uszodájába,ahova külön busz visz minket.

Read More

Művészi torna óvodánkban

A Mosolygó Óvodában három évvel ezelőtt kezdődtek el a művészi torna foglalkozások. Bea néni először a székhely óvodában kezdett el foglalkozni a gyermekekkel, majd nálunk is igény lett erre a szép sportra.

Read More

Ovifoci

A Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvodában évek óta nagy sikernek örvend az ovifoci. A foglalkozásokat a Baráti Bőrlabda F.C. tartja, az évek során az óvoda nagyon jó kapcsolatot alakított ki az egyesülettel.

Read More
Loading