Kiszámolós mondókák

kiszámolós mondókák

A hagyományos gyermekjátékok gyakran kezdődnek ritmusos kiszámolással. Ezekből gyűjtöttünk egy csokorra valót, ismerjenek meg gyermekeink ezekből minél többet!

Ecc-pecc kimehetsz,
Holnapután bejöhetsz,
Cérnára cinegére,
Ugorj cica az egérre,
Fuss!

Kert alatt a macska
szemét pillogtatja.
Elvesztette gombostűjét,
A kutyára fogta.
A kutya azt mondta,
Hogy ő el nem lopta.
Inc, pinc, kalapinc,
Te vagy odakint!

Lementem a pincébe
vajat csipegetni,
Utánam jött apám, anyám
Hátba veregetni.
Nád közé bújtam,
Nádsípot fújtam,
Az én sípom így szólt:
Dí, dá, dú…
Te vagy az a nagyszájú.

Ó, ó, ó, tündérkaszinó,
Akire jut a kilenc,
Az lesz a fogó!
Egy, kettő…, huszonkettő.

Antanténusz,
szórakaténusz,
szóraka-tiki-taka.
alá-balá
bim-bam-bum.

Egyem-begyem, csobolyó,
Kecskerágó, mogyoró,
A bernáti bankó.
Szőlő, lipity-lapattyú,
nem vagyok én félnyakú.
Szent Pál lovát vasalom,
Rézbotjával kongatom.
Kong, kong,
Balog sütő, vaskemence,
Hátuljába sül a kecske.
Aló mars, kifele!

Etkem, betkem,
kergendőben,
szól a rigó
az erdőben
csiri csál,
Szabó Pál,
Cseresznyével töltött tál,
tüss ki,
menj ki, te!

Két kis kakas összeveszett,
A verembe beleesett.
Szél-szál szalmaszál,
Eredj pajtás, te hunyjál.

Megy a vonat,
Megy, megy, megy.
Hová megy?
Mond meg nékem azt is, te!
(A kérdezett mond egy helységnevet)
Milyen színben megy a vonat,
Mond meg nékem azt is, te!
(A kérdezett mond egy színt)
Van-e néked olyan színed,
Mond meg nékem azt is, te!
(Ha nincs rajta a nevezett szín,
akkor ő a fogó)

Madarak voltunk,
Földre szálltunk,
Búzaszemet szedegettünk.
Mondd meg,
Hányat szedtél fel te!
(Akire mutatunk, mond egy számot, akire a szám kijön, ő lesz a fogó.) 

Apa-cuka, funda-luka,
funda-kávé, kaman-duka.
Ap-cuk, funda-luk,
funda-kávé, ka-man-duk!

Egy, kettő, három, négy,
Az orrodra szállt egy légy.
Hogyha rászállt, kergesd el,
Mert a hunyó te leszel.

Szerzői jogok

A LurkóVilág.hu honlapon megjelent írásokat a LurkóVilág felkérésére írták gyermekértő szakemberek, óvodapedagógusok és szülők.
Azok átvétele, másolása, más portálon való megjelenítése csak előzetes hozzájárulásunkkal lehetséges. 
Szerkesztőségünk elérhetősége: lurkovilag@lurkovilag.hu

További írások, amik érdekelhetnek!