Regölés: Újévi jókívánság

Szerző: Pompor
regölés

A regölés a téli ünnepkör ősi szokása, ami napjainkra az újévi jókívánságokra szűkült.

A regölés ideje

Az újesztendő köszöntése mindig fontos esemény volt a családoknál, a népi közösségeknél. Karácsony másnapjától, Szent István vértanú napjától (december 26.) Újév első napjaikig regősök járták a házakat énekes köszöntőikkel, varázsló-énekükkel, és főleg olyan házakat kerestek fel, ahol eladó lány volt.

A regősök kifordított báránybőrt viseltek, előadásukat hangos kereplőkkel, láncos botokkal és dobokkal kísérték. Eredendően ezeket a varázsló-énekeket a közösség táltosa mondta, akinek hatalmában állt a gyógyítás és a varázslás is. Az előadásmód ezt az eredetet idézi.

A regölő ének állandó részei

Bevezető:
a házigazda köszöntése

Jó reggelt jó gazda, áldás a házadra,
Jó bort adjon Urunk -soha ki ne fogyjon- talpas poharadba.
Haj regő rejtem, azt is megadhatja az a nagy Úristen.

Szarvas-ének:
utalás a csodaszarvas legendára

Jó regősök volnánk, Szarvas Úr szolgái,
Ékes koronának dicsőségét látni
Haj regő rejtem, azt is megadhatja az a nagy Úristen.

Amott kerekedik egy fekete felhő,
Abban legelészik csodatévő szarvas,
Csodatévő szarvasnak ezer ága-boga.
Száz hosszú szál gyertya gyújtatlan gyújtassék, oltatlan aludjék,
Haj regő rejtem, azt is megadhatja az a nagy Úristen.

Gazda-ének:
bő termés és egészség kívánása (termékenységvarázslás) a gazdának és egész háza népének

Adjon az Úristen ennek a gazdának száz kicsi malacot:
Egyik ólból kifusson, másik ólba szaladjon, harmadikba is jusson,
Haj regő rejtem, azt is megadhatja az a nagy Úristen.

Adjon az Úristen ennek a gazdának 
Jótermést a fődeken, száz zsák búzát, ezer zsák rozsot,
Annyi zab megteremjen, a padlásról peregjen.
Annyi almát szedjen, annyi szilvát szedjen
könnye is eredjen, minden tele legyen.
Haj regő rejtem, azt is megadhatja az a nagy Úristen.

Összeregölés:
A házban lakó, eladósorban lévő lány összeregölése (párosítás) egy fiatal legénnyel

Hejj ebben a házban van egy legény Jancsi,
Hejj abban a házban van egy leány Julcsi.
Isten meg ne sejtse, kebelébe rejtse, párna alá húzza:
Úgy csitítsa, ringassa mint a koca malacát, de még annál is jobban,
Mint róka a tyúkot, úgy halálra nyüstölje, addig el se eressze, 
Bele sütögesse, bele söndörgesse, ki-be húzogassa, ki-be nyomogassa,
mint a kisnyúl farka lika, de még annál is jobban,
Haj regő rejtem, azt is megadhatja az a nagy Úristen.

Záró-rész:
adomány kérése, elvonulás

Széken űl a gazda, pénzét számolgatja,
Ennek a gazdának úgy jusson a kincsiből
A jó regőlőknek fele kincsét adja,
a láda fiából, a jó szalonnából, a jó zsák búzából
hétszer annyit adjon, de úgyis maradjon.
Haj regő rejtem, azt is megadhatja az a nagy Úristen.

Ha nem ad a gazda, szurja meg a szarva,
az Öreg Ördögnek, Rugja meg a Patája,
Kékre kéküljön, Zöldre zöldüljön
Adjon neki borsót, reggelre koporsót,
Haj regő rejtem, azt is megadhatja az a nagy Úristen.

 

A regölés hagyományát sok más mondóka és népi költés is őrzi, pl.: Kelj fel gazda, kelj fel; Adjon Isten füvet, fát; majd vízkereszttől megkezdődik a tél temetése, a farsang időszaka.

„Adjon Isten füvet, fát,
tele pincét, kamarát,
sok örömet a házban,
boldogságot hazánkban,
ebben az új évben!”

A moldvai csángó magyar falvakban még ma is él az a szokás, hogy gyermekek kisebb csoportja egy-egy marék búzával vagy kukoricával a zsebében beállít a közeli rokonsághoz köszönteni.

Adjon Isten bő bort, bő búzát, áldást, egészséget, szerencsét az új esztendőben4 – kántálják, és a magokat szétszórják a konyhában. A házigazda süteménnyel kínálja a gyermekeket, és titkon megszámolja az első csoportot, hiszen ha a fiúk voltak többen, több kakaska, ha a lányok, akkor több tyúkocska kel majd ki a tojásokból – de más állatszaporulatra is jósoltak így.

 

A fenti cikket a LurkóVilág felkérésére, Tündik Tamás, néptáncoktató írta.

A fenti írás a LurkóVilág nyomtatott magazin 2011. téli (V.évf. 3.sz.) számában jelent meg. Feltöltés dátuma a lurkovilag.hu óvodai portálra: 2012-12-05. 

Szerzői jogok

A LurkóVilág.hu honlapon megjelent írásokat a LurkóVilág felkérésére írták gyermekértő szakemberek, óvodapedagógusok és szülők.
Azok átvétele, másolása, más portálon való megjelenítése csak előzetes hozzájárulásunkkal lehetséges. 
Szerkesztőségünk elérhetősége: lurkovilag@lurkovilag.hu

További írások, amik érdekelhetnek!