Assissi Szent Ferenc, az állatok védőszentje

assisi szent ferenc

Assissi Szent Ferenc (1182-1226) a ferences rend alapítója; Itália, az állatok, a kereskedők és a természet védőszentje.

Az állatok világnapját, a természetszeretetéről ismert Assissi Szent Ferenc emléknapján, október 4-én tartjuk. Számos legenda őrizte meg Szent Ferenc különleges kapcsolatát az állatokkal.

Szent Ferenc a madaraknak prédikál

?Szent Ferenc Cannarióban prédikálni kezdett a népnek, de el?bb megparancsolta a fecskéknek, hogy hallgassanak, míg el nem mondja beszédét. Azok azonnal engedelmeskedtek?

Továbbmenve fölemelte tekintetét, észrevette, hogy az úttól nem messze a fákat óriási madársereg lepte el. Egészen elámult a madarak hihetetlen sokasága láttán, és azt mondta társainak:?Várjatok meg itt, amíg prédikálok húgocskáimnak, a madaraknak.?

Letért a mez?re, odament a madarakhoz, és elkezdett beszélni a földön csipeget?khöz, mire a fákon ül?k is mind odasereglettek, valamennyien szép csöndben várták végig a beszédet, s el nem szálltak addig, amíg Szent Ferenc áldásával égnek nem eresztette ?ket. Amikor Szent Ferenc közöttük sétált, s csuhájával megérintette a madarakat, akkor sem repült el egyik sem. Szent Ferenc prédikációjának ez volt a lényege:

?Húgocskáim, madarak!
Ti igen sokkal tartoztok a Teremt?nek, azért mindig és mindenütt kötelesek vagytok dicsérni ?t. Mert kétszeres, s?t háromszoros ruházattal látott el benneteket; szabadságot adott nektek, oda röpülhettek, ahová akartok; Noé bárkájában meg?rizte fajotokat, hogy ki ne vesszetek. Hálával tartoztok a leveg?ért, amelynek uraivá tett. Azután gondoljátok meg, hogy se nem vettek, se nem arattok, Isten mégis gondoskodik rólatok. Inni ad a folyókból és forrásokból, menedéket nyújt a hegyekben és völgyekben, helyet biztosít a fészekrakáshoz a fák lombos ágain. Azután még fonni és sz?ni sem tudtok, Isten ruház föl benneteket és fiókáitokat. Jótéteményeib?l, amelyekkel elhalmozott, láthatjátok, mennyire szeret Teremt?tök. ?rizkedjetek tehát húgocskáim, a hálátlanság b?nét?l, s azon legyetek, hogy szüntelenül áldjátok Istent.? Amint Szent Ferenc ezeket mondta nekik, a madarak tátogatni kezdték cs?rüket, nyújtogatták nyakukat, rebbentgették szárnyukat, nagy tisztelettel földig hajtották fejecskéjüket, s ilyen módon, mozdulataikkal és énekükkel adták jelét, hogy gyönyör?ségük telik a szent szavaiban. Maga Szent Ferenc is velük örvendezett, elnézte sokaságukat, gyönyörködött szépségükben és változatosságukban, csodálta kedvességüket és szelídségüket, s nagy áhítattal velük együtt dics?ítette a Teremt?t. ?

 

A fenti írás megjelenési dátuma a lurkovilag.hu óvodai portálon: 2012-10-05

Szerzői jogok

A LurkóVilág.hu honlapon megjelent írásokat a LurkóVilág felkérésére írták gyermekértő szakemberek, óvodapedagógusok és szülők.
Azok átvétele, másolása, más portálon való megjelenítése csak előzetes hozzájárulásunkkal lehetséges. 
Szerkesztőségünk elérhetősége: lurkovilag@lurkovilag.hu

További írások, amik érdekelhetnek!