Beszédfejlesztés: együtt – játékosan

beszédfejlesztés

Napjainkban minden óvo­­dá­ban felkészült szak­embe­rek, a kerü­leti lo­gopédiai köz­pont mun­katársai végzik a gyer­me­kek logopédiai sz?rését és fej­lesztését. Következő cik­künkkel ab­ban szeretnénk segítséget nyújtani a szü­lők­nek, hogy ők magunk, játékos formában, hogyan já­rul­hat­nak hozzá gyermekeik beszéd­fejlődéséhez.

A beszéd az emberi­ség nagy ajándéka. A környezet ösz­tön­zése, aktív közreműködése nélkül azonban a gyermek sohasem tanulná meg az anya­nyelvét. A beszédkészség és az önbizalom szorosan összefügg. A beszédtanulás összetett tevékenység, ezért sok időre és türelemre van szükség.

A hangképzésben 100 különböző izom vesz részt, melyek beszéd közben az agy irányításával egyszerre m?ködnek. Ha a beszéd létrehozásához szüksé­ges izmok nem elég er?sek, ha nem sikerül ?ket megfelel?en koordinálni, vagy valamely szerv­ sérül, akkor beszéd- vagy hangképzési zavar keletkezik. A szervek fejl?dését nem befolyásolhatjuk, de az­ izmokat er?síthetjük, az érzékelést fej­leszt­hetjük. Lássunk né­hány­ ezzel kap­cso­latos egyszer?, szó­ra­koztató játékot:

Ropi ropogtatás

Kérjük meg gyermekünket, hogy a kezeit hátra téve ropogtasson el egy ropit úgy, hogy száját ügyesen mozgatva húzza mindig beljebb a következő falatot.

Szívószállal daruzás

Helyezzünk egy kis tálkába pattogatott kukoricát, majd kérjük meg gyerme­künket, hogy egy szívószál segítségé­vel, kezei használata nélkül rakosgassa át a szemeket egy másik tálkába. (Addig tapad a kukorica a szívószál végéhez, amíg a folyamatos szívást be nem fejezi.)­

Gyertya lobogtatás

Gyújtsunk meg 1 gyertyát és helyezzük gyermekünktől körülbelül 20 cm távolságba, majd kérjük meg őt arra, hogy a kifújt levegő erősségét szabályozva lobogtassa a lángot. Lássuk, hányszor sikerül!

Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a rágás már önmagában is erősíti a szájizmokat! Ne vágjuk le a kenyér héját, ne reszeljük le az almát, ne pépesítsük feleslegesen gyermekünk ételeit! A beszédfejlődés szempontjából kiemelt jelentősége van a hallásnak. A jó hallás nem csak a megértésnek, de a helyes beszédnek is alapfeltétele. A következőkben néhány olyan játékot ismertetünk, melyek fejleszthetik gyermekünk hallási figyelmét:

Radar játék

A gyermek csukott szemmel ül. Valamilyen hangot adó tárggyal körbejárunk, valahol megállunk és megszólaltatjuk a tárgyat. A gyermeknek meg kell mutatnia melyik irányból jön a hang. Ha eltalálta szerepet cserélünk.

Hang memória

M?anyag dobozkákat kettesével töltsünk meg különböző dolgokkal pl. homokkal, vízzel, babszemekkel, gém-kapoccsal, stb. Az ismert memóriajátékhoz hasonlóan itt is meg kell keresni a párokat. Élvezzük az együttjátszást! Váljunk mi is egy kicsit gyermekké, és ne felejtsünk közben a lehető legtöbb pozitív visszajelzést adni gyermekünknek!

 

A fenti cikket a LurkóVilág felkérésére Oláh Andrea, logopédus írta.

A fenti írás a LurkóVilág nyomtatott magazin 2007. tavaszi (I.évf. 1.sz.) számában jelent meg. Feltöltés dátuma a lurkovilag.hu óvodai portálra: 2008-07-23. 

Szerzői jogok

A LurkóVilág.hu honlapon megjelent írásokat a LurkóVilág felkérésére írták gyermekértő szakemberek, óvodapedagógusok és szülők.
Azok átvétele, másolása, más portálon való megjelenítése csak előzetes hozzájárulásunkkal lehetséges. 
Szerkesztőségünk elérhetősége: lurkovilag@lurkovilag.hu

További írások, amik érdekelhetnek!