Égi és földi őrzők: állatok és virágok a gyermekrajzokon

Állatos gyerekrajz

Összeállítás Molnár V. József írásai alapján

A gyermek eredendően nyitott az őt körülvevő élővilág szépségére. Észreveszi a lepkét, a madarat, szereti a cicát, nyuszit, és ragaszkodik más kisállatokhoz is. Természetes módon ezek az élőlények a rajzán is megjelennek… De milyen szerepben?

A gyermekrajzok a gyermeki lélek történéseiről beszélnek, így természetes, hogy az apai és anyai védelmező jelenlét a gyermekrajzokon is ránk köszön. Ennek két síkját fedezhetjük fel.

Égi őrzők: Nap és felhők

A legtöbb rajzon megtaláljuk az ?égi őrzőket”, amelyek a rajz felső síkjában, az ÉG szintjén jelennek meg. Az apát (tágabb értelemben a Teremtő férfi erőt) a jellemzően bal oldalon tündöklő Nap, míg az anyát (az óvó-védelmező anyaságot) a jobb oldalon feltűnő Hold vagy felhő jelöli. Ezekkel az ?égi őrzőkkel” folyamatos kapcsolatot keres a gyermek: égig érő fát és létrát rajzol, amelyen feljuthat az égig (Égig érő fa, Lurkó Világ 2008. 3.sz.), lelke vágyaként az ég felé repíti lelke pillangóit és katicabogarait, míg a Nap felől madár ereszkedik alá, hogy az életet adó fényt hozza el számára (Fényt hozó madár, Lurkó Világ 2008. 2.sz.).

Földi őrzők: kisállatok, virágok

Az ?égi őrzők” mellett azonban gyakran megjelennek a földi őrzők is, amelyek közvetlenül a gyermek alakja mellett tűnnek fel, vele egy síkon állnak. A földi őrzők leggyakrabban valamilyen kisállat (pl. nyúl, macska) képében jelennek meg, de őrködhet virág (jellemzően tulipán), fa, ház és sátor is. Ezek az alakok a földi biztonságot adják, a testközeli szülői védelmet idézik, varázsolják a gyermek mellé.

Állatos gyermekrajz

Az 1. rajzon csodálatos rendezettségben tárul elénk a gyermeki lélek biztonságot áhító világa! A rajz közepén a királylány áll, mellette a gyermek lelkét-szívét idéző ?varázsvirág”, amely a királylánnyal azonos koronát visel. Az eget az égi őrzők (Nap és felhők) uralják, míg a földi őrzők tulipán képében őrködnek. A bal oldalon őrködő tulipán színe a férfi erőt (apát) idézi, míg a jobboldali tulipán az alkony-est (anya) színében tündököl.

Állatos gyermekrajz

A 2. rajz dombon álló, vidám királylányalakját zárt virágsátor védi, ami a domb mellett ?őrködő? két virágból fakad. A rajzoló elmondása szerint a virágsátor ?virág, ami körbenőtt?, és aminek az íve alatt a kislány teljes biztonságban érezheti magát. Az égen láthatjuk a Napot és a felhőket is, a két világ között pedig madarak, lepkék és egy ?varázsfa? teremt kapcsolatot.

Állatos gyermekrajz

A 3. rajz alkotója egy óvodás kisfiú, akinek égi őrzőit határozottan választja ketté az ég szinezése: a Nap árnyékos-barnás égről süt, míg szinte a teljes eget a felhő kékje takarja. A földi őrzők között is határozottabb szerepet kapnak az anya-oldali őrzők (nyuszi, virág, süni, fa). Az apa földi szinten való idézője a bal oldalon leveleit bontó kis fácska, és a Nap sugarait idéző égő gyertya.

Állatos gyermekrajz

A 4. a rajzon teljes az egyensúly! A forgó Nap és az esőt adó felhő élteti a földi létet, amelynek gyümölcse a gyermek, és annak életörömét mintázó indás virág. Ennek a viruló életnek földi őrzői is akadnak: egyik oldalról vidám mókus, a másikról pedig a kicsinyére vigyázó őz-mama védi a gyermeket és annak indás-virágos ?életörömét” is.

Köszönetet mondunk az óvodás gyermekeknek, akiknek a rajzait rovatunkban bemutathatjuk.

A fenti írás a LurkóVilág nyomtatott magazin 2009. őszi (III.évf. 2.sz.) számábanjelent meg. Feltöltés dátuma a lurkovilag.hu óvodai portálra: 2013-09-26.

Szerzői jogok

A LurkóVilág.hu honlapon megjelent írásokat a LurkóVilág felkérésére írták gyermekértő szakemberek, óvodapedagógusok és szülők.
Azok átvétele, másolása, más portálon való megjelenítése csak előzetes hozzájárulásunkkal lehetséges. 
Szerkesztőségünk elérhetősége: lurkovilag@lurkovilag.hu

További írások, amik érdekelhetnek!