Zöld Óvoda

Szeretnénk röviden bemutatkozni, mesélni óvodánkról, szakmai munkánkról, hogyan ültetjük el óvodás csöppségeinkben a környezet és a természet szeretetét, védelmét, hogyan neveljük őket az élet tiszteletére.

?Az élet a megismerés eszköze” – ezzel az alapelvvel szívünkben
nemcsak bátran, hanem még vidáman is élhetünk,
és vidáman nevethetünk!
(Nietzsche
)

Óvodánkban a fent említett gondolat szellemében folyik a nevelő-oktató munka. A világ jelenségeit nemcsak megmutatjuk a gyerekeknek, hanem életszerű helyzeteket teremtve, magát az életet az óvodába behozva egy sokkal komplexebb hatást tudunk elérni, amelynek személyiségfejlesztő ereje hatékonyabb. Megvalósításához a projektpedagógiát tartjuk a legmegfelelőbbnek a pedagógiai módszerek, eljárások széles és színes palettájáról.

Intézményünk Kecskemét elsősorban családi házakkal beépített zöldövezeti területén található, s a kollektíva tagjai közül többen is részt vesznek a Körlánc Egyesületmunkájában. E két tényező is közrejátszott abban, hogy a Helyi Óvodai Programunkat is Körlánc Környezeti Nevelés címmel írtuk, s a Körlánc Egyesület egyik bázisóvodájaként már sok érdeklődő óvónőt, tanítónőt, környezetnevelési szakembert – itthonról és külföldről egyaránt – vendégül láttunk.

környezeti nevelés

Környezeti nevelésünk egy tudatformáló, helyes szokásokon keresztül környezetorientált magatartást alakító, tapasztalatokat és ismereteket gyűjtő tevékenység. Fontosnak tartjuk a környezettudatos, környezetbarát életvitel megalapozását, kialakítását annak érdekében, hogy a gyermek képes legyen a közvetlen és tágabb környezetében jelenlévő problémák felismerésére és kezelésére az életkorának megfelelő szinten.

Ezt hivatott erősíteni, fejleszteni, hogy bekapcsolódtunk a város szelektív hulladékgyűjtési programjába: az óvodaudvaron papír és műanyag (PET) palackgyűjtő konténereket helyezett el a Saubermacher Kft. Alumínium italosdobozok gyűjtésével foglalkozunk, a Saubermacher Kft. pedig a gyerekek és szüleik által gyűjtött műanyagkupakokat szállítja el tőlünk. Minden céggel jó a kapcsolatunk.

környezeti nevelés

Programunk megvalósulását segítik az általunk írt környezeti projektjek (állatok – növények – víz – talaj – levegő – hulladék – én-kép – lakóhely – közlekedés – hagyományok – vásárlói szokások témákban), melyekből minden óvónő szabadon választhatja meg és állíthatja össze az aktuális heti rövid projektet (heti ütemtervet). Az aktív cselekvés során, a kooperatív (páros és mikrocsoportos) játékhelyzetekben, alkotó légkörben, a sok helyszíni foglalkozáson szerzett tapasztalatok ismeretként épülnek be a gyermekekbe, melyeket az újabb és újabb projekteknél aktivizálni, alkalmazni tudnak majd. Azonban a kiválasztott heti téma (projekt) nem elsősorban a minél gazdagabb, szélesebb ismeretek átadását szolgálja – természetesen közben sok mindent ?meg is tanulnak” -, hanem ezeknél a projekteknél elsődleges szempontunk, hogy élményt nyújtsanak, stílusosan mondva ?életszagúak” legyenek. Ezáltal komplexen fejlesszék a gyermekek képességeit, készségeit.

Jeles napok az óvodában

Gazdag és változatos hagyományaink vannak, melyek során megünnepeljük a zöld jeles napokat is: Újrapapír napján minden csoportban a papír újrahasznosításával foglalkozunk, a Víz napján, a Föld napján, és a Környezetvédelmi világnapon játékos délelőttöt szervezünk a Kecskeméti Arborétum területére, ahol egyszerű arborétumi térképen tájékozódva haladnak a gyerekek és a jelölt helyszíneken környezeti játékokat játszanak.

környezeti nevelés

Földünkért világnapon rajzkiállítást szervezünk szülők és gyermekek rajzaiból, míg az Állatok világnapján rajzpályázatot hirdetünk a gyerekeknek Kedvenc állatom címmel, a Madarak és fák napján pedig tájékozódási túrára megyünk az Arborétumba. Októberben a Komposztálás napját is ünnepeljük, s ekkor a gyerekek is segítik összesöpörni a faleveleket, s gilisztakomposztot készítünk az állat életmódjának megfigyelésére. Novemberben a ?Ne vásárolj semmit! Nap” keretein belül szervezünk egy hulladék-újrahasznosítási pályázatot, amikor a szülők háztartási hulladékokból (papír, műanyag, üveg, fonal, ruha stb.) játékokat, dísztárgyakat, tárolóedényeket készítenek és kategóriánként (legmunkásabb, legegyszerűbb, legtöbb, legkreatívabb ötlet) jutalmat kapnak.

környezeti nevelés

Évek óta járunk Erdei-óvodába, amit közeli tanyákra szervezünk a saját magunk által kidolgozott programmal. Egész évben kijárunk, hogy a helyet az évszakváltozásoknak megfelelően is megismerjék a gyerekek – télen pl. a vadaknak is viszünk ki eledelt.

Eredmények és szakmai kapcsolataink

Hosszú évek óta – mintegy pedagógiai projektet – működtetjük Körlánc Munkaközösségünket, tartalmas szakmai beszélgetéseken megosztva tapasztalatainkat, ötleteinket az érdeklődő óvónőkkel, tanítónőkkel. 2009-ben Kecskemét Városért Oktatási díjat kapott a munkaközösségünk a Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésétől. Folyamatos szakmai kapcsolatban vagyunk a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai karával és a Kiskunsági Nemzeti Parkkal. A Körlánc Egyesület és a Projektpedagógiai Társaság bázis óvodája vagyunk. Alkalomadtán részt vettünk különböző kísérleti programok kidolgozásában is: gyermekökológia, fogyasztói szokásalakítás, Flupi programcsomag, Zöld Óvoda Kritériumrendszer kidolgozása-próbamérése, allergia mintaprojekt kidolgozása, Zöld Óvoda Bázisintézmény Kritériumrendszer kidolgozása. 2009-ben immár második alkalommal nyertük el a Zöld óvoda címet a KvVM és az OKM közös díjaként, melyet a környezeti nevelésben magas színvonalú munkát végző óvodáknak ítélnek oda. 2009 óta Zöld óvoda Bázisintézményi feladatokat is ellátunk a térségünkben: konferenciákat szervezünk pedagógusok, szülők, s más érdeklődők számára.

Óvodánkról részletesebben olvashatnak és szép képeket találnak ovi honlapunkon>>

Az alábbi kínai gondolattal kívánunk mindenkinek eredményes ?zöldülést”:

?Amit hallok, azt elfelejtem,
amit látok, arra emlékszem,
amit csinálok, azt tudom is.”

Thurzóné Halasi Ágnes , Intézményegység-vezető írása

A fenti írás megjelenési dátuma a lurkovilag.hu óvodai portálon: 2012-05-31

Szerzői jogok

A LurkóVilág.hu honlapon megjelent írásokat a LurkóVilág felkérésére írták gyermekértő szakemberek, óvodapedagógusok és szülők.
Azok átvétele, másolása, más portálon való megjelenítése csak előzetes hozzájárulásunkkal lehetséges. 
Szerkesztőségünk elérhetősége: lurkovilag@lurkovilag.hu

További írások, amik érdekelhetnek!