Az ?szi évszak vége felé átalakul a természet. A gyermek fokozatosan megtapasztalja, hogy a nappalok rövidebbek lesznek – a leveg? h?vösebb lesz, a madarak elvándorolnak – a virágok elhervadnak, a falevelek lehullnak – minden kopár lesz.

A természetben az elmúlás ideje egyben az az id?, amikor az ember mindinkább maga felé fordul, magához tér. A gyermeknek is lehetséges, ha jól vezetik, hogy egyre jobban önmaga felé forduljon. Ezáltal nyugodtabb lesz, csendesebb, képessé válik mélyebb tapasztalatokra és kifejezésekre.

Az ?szi témánkban arra törekedtünk, hogy a gyermeknek egy teremt?, alkotó világképet mutassunk be. A föld gyümölcsöt ad, hagyja, hogy minden növekedjen és érjen. Ehhez a teremt? világképhez köt?dik a hervadás, a halál. Mindaz, ami ezen a földön megjelenik, egyszer majd elt?nik.

A következő játékos gyakorlatokat alkalmazzuk most Halottak napja el?tt:

Fogalmi tapasztalatok

Leírás:

 • A gyerekek körben ülnek. Egy letakart kosárban különböz? tárgy van: pl. egy k?, egy fadarab, egy papírdarab, egy terít?, egy gesztenye, feny?toboz, stb.
  A gyerekek egyenként megtapogathatnak egy tárgyat, majd magukhoz vehetik.A gyerekek egymás után leejthetik a tárgyakat. Nézzük, hogyan esnek le.
  A gyakorlatot megismételjük úgy is, hogy a gyerekek behunyják a szemüket és amelyik gyermeket megérintem, az leejti a tárgyat. Hallgatjuk behunyt szemmel a zajt, amit a tárgy el?idéz. A gyerekek hangszerekkel érzékeltetik a tárgyak esését. Úgy rakjuk vissza a kosárba a tárgyakat, hogy ne essenek.

Célok:

 • A tapintási gyakorlatok fejlesztik az érz?képességet és a dolgokkal való bánásmódban óvatosságra vezetik a gyermeket.
 • Megfigyelési képesség megnyilvánulásai: a gyerekek észreveszik, hogy milyen különböz? képen esnek le a különféle tárgyak és hallják, ahogy a földre huppannak.
  Az óvón? megfigyelheti, hogy milyen különböz? képen élik át a gyerekek a tárgyak esését.
 • Ez a gyakorlat a gyermekben a dolgok iránti finom bánásmódot ébreszti fel.

Asszociációs gyakorlatok

Leírás:

 • A gyerekek megismételik a játékot a tárgyak esésével. Arra kérem a gyermeket, hogy mutassa el a kezével, hogy hogyan esik le a tárgy.
  Pl. Hogyan esik le a k?? Hogyan esik le a terít?? Hogyan esik a labda?
  Végül testükkel is eljátszódják a tárgyak esését.
  Beszélgetés keretében megpróbálom megmagyarázni, miért esnek le a dolgok? Ezáltal mi megy végbe?Megfigyeljük az összetört tárgyakat:
  Pl. tükör – üveg, váza – játék, vagy egy kép egy síró gyermekr?l
  Különféle eseteket említhetünk, mint pl.:
  – egy halott madár, amelyre rátaláltak,
  – egy baleset, amelyet egy gyermek átéltTapintatos kérdéseket tehetünk fel:
  – Mire gondolsz?
  – Mire emlékeztet téged?

Célok:

Megfigyelési folyamat

Leírás:

 • A gyerekekkel a parkba megyünk és megfigyeljük a levelek hullását, a fákat, az elhervadt, elszáradt virágokat. Leveleket gy?jtünk.

Célok:

 • A küls? gyakorlatokban a gyermek érzékenyebbé válik az intenzív megfigyelésre.
 • Új kérdések ébrednek benne.

Képzeleti gyakorlatok

Leírás:

 • Arra törekszem, hogy a természetben tapasztalt jelenségeket újból átéljék.
  Felszólítom ?ket, hogy becsukott szemmel, gondolatban sétáljanak és a szép tarka fákra gondoljanak.Ha úgy érzem, hogy a gyerekek képesek ebben a nyugalomban tartózkodni, kérhetem, hogy meséljenek arról, amit látnak bens?leg.
 • A bens? képeket igyekszem a gyermekben elmélyíteni, mialatt a köv. mondom:
  A fa magas. Széles koronája van.
  Mély gyökere van. A levelei színesek.
  Levelei ragyognak mint az arany.
  Reszketnek, rezegnek, amikor a szél fújja.
  Néha elválik a fától egy-egy levél.
  Forog és pereg. Repül.
  Hagyja, hogy vigyék, hogy a szél vigye.
  Leesik a földre. A szél tovább sodorja.
  Majd megáll a földön. Felcsavarodik.

Célok:

 • Összpontosítási gyakorlatok: sok nyugalmat és összeszedettséget vesz igénybe.
 • Elképzelések ébrednek fel a gyermekben, emlékek válnak él?vé és bels? képek keletkeznek.

Azonosulás

Leírás:

 • Egy kosárban teszem a gyerekek által szedett faleveleket, és a kosarat a kör közepére rakom.
  A gyerekek lefekszenek a földre és behunyják a szemüket.
  Minden egyes gyerek fölött leengedek egy levelet. Amikor a gyermek érzi, hogy a levél rá hullott, kinyithatja a szemét.
  A gyerekek megfigyelik a levelet, megtapogatják, hallgatják a recsegését, amely mozgatása közben keletkezik.
  Megkérdezem:
  Honnan jön? Miért hagyta el a fát?
  Hova akar menni?
  Ha a levél beszélni tudna, mit mondana nekünk?
  A gyerekek kezükkel játszódják a levél hullását.
  A csoport figyeli valamelyik gyermek mozgását, majd utánozza.A gyerekek eljátszódják, ahogyan egy fa növekszik, kiszélesíti koronáját, mélyen a földbe gyökerezik, a szélben lengedezik.
  A fákat megszemélyesít? gyerekeknek leveleket adok a kezükbe. A gyerekek egymás után elengedhetik a leveleket. ?k figyelik és hallgatják a levelek hullását.
  A játékot zenei aláfestéssel is megismételhetjük.

Célok:

 • A földnek a tapasztalata éber lesz: a gyermek a föld egy darabjának érzi magát.
 • A gyerekeket arra ösztönözzük, hogy érzéseiket kimondják és azonnal azonosuljanak a levéllel.
  Azonosulási folyamat intenzivitása
  A gyermek bekapcsolódik a csoportba és a csoport hozzákapcsolódik az egyes gyermekhez.
 • A játék által a ?lenni és elmúlni” mint teljességet tapasztalják meg.

Eutonia gyakorlatok

Leírás:

 • A gyerekeket arra szólítom, hogy saját testükkel játszódják el a levelek hullását.
  Amíg egy hangszer hangját hallják, addig foroghatnak, mozoghatnak a földön, tovább gurulhatnak.
  Amikor a hangszer elhallgat, mozdulatlanul feküsznek, lassan összecsavarodnak, kemények és durvák lesznek.
  Elmúlnak. A föld magába fogadja ?ket.

Célok:

 • Leesni -Annak begyakorlása, hogy a földre hagyatkozunk
 • A gyermeknek haláltapasztalatban lesz része és azt átéli

Kifejezési gyakorlatok

Leírás:

 • Alakítás
  Színes kartonból kivágott ágakat és leveleket használunk.
  A gyakorlat felépítése:
  A gyerekek hallgatják a hanglétrát és a kezükkel mutatják a hangmagasságokat.
  A hanglétra hangjára kiraknak 8 pálcikát valamilyen formába (létra, nap, stb.)
  Kirakják az alakjukat a haglétra fordított megszólaltatásában is.
  Arra kérem ?ket, hogy a hanglétra hangjára egy fát rakjanak ki.
  Egy további hanglétrára kiraknak 8 levelet a fára.
  Fordítva szólaltatom meg a hanglétrát és akkor lehullnak a levelek.

Célok:

 • A magasat és mélyet a lenni és elmúlnival hoztuk kapcsolatba.

 

Nagy Enikő (Krisztina nővér), óvodavezető írása

A fenti írás megjelenési dátuma a lurkovilag.hu óvodai portálon: 2012-10-29