Gyógytestnevelés óvodánkban

gyogytestneveles

Óvodánkban kiemelt helyet kap a korrekció, prevenció. Speciálisan képzett óvodapedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel, és szakképzett dajkák segítik munkájukat. Figyelembe vesszük, hogy a gyermek felnőttektől függő, érzékeny, fejlődő, de önálló személyiség, egyénemként változó testi és lelki szükségletekkel.

Nevelésünk a gyermeki személyiség minél teljesebb kibontakoztatására irányul. A fejlődésében lemaradt, vagy lassabban fejlődő gyermekek felzárkóztatásában két fejlesztőpedagógusunk és gyógytestnevelőnk, ill. drámapedagógusaink segítenek hetente két alkalommal.
A testnevelésnek fontos szerepe van abban, hogy a gyermekek, tanulók fejlettségéhez és érdeklődéséhez igazodó mozgástevékenységekkel, testileg – lelkileg egészséges és kiegyensúlyozott, nagy munkabírású fiatalokat neveljen, akik rendelkeznek a mindennapi életben is nélkülözhetetlen erőnléti képességekkel és mozgáskészségekkel.

Tekintettel arra, hogy a gyermekek mozgásfejlődése nem egyenletes, a hosszabb fizikai inaktivitás, vagy a minimális terhelés – akár fél-egy évig is -, már bepótolhatatlan veszteséget jelenthet. Minden gyermeknél előfordulhat azonban, hogy egészségi állapota miatt rövidebb-hosszabb időre korlátozott teljesítményre képes, de ilyen esetben is gondoskodni kell arról, hogy a testnevelés és a fakultatív sportolás eredményeként az önmagukhoz viszonyított fejlődésük folyamatos legyen. Az állapotuk alapján elvárható optimum elérésére kell törekedni, mely adott esetben teljesítményjavulás, máskor az állapot stabilizálása. Éppen ezért arra kell törekedni, hogy csak minimális legyen a testnevelés alól felmentettek száma, és minél rövidebb a felmentések időtartama.

Mi a gyógytestnevelés?

Az a tudományág, amely a testnevelés módszereinek felhasználásával betegségek megelőzésére és gyógyítására alkalmas.
Határtudomány, mert módszereit, eszközeit tekintve a testnevelés tudományhoz, célját, javallatait tekintve az orvostudományhoz tartozik. A gyógyítás és a testnevelés közös érintkezési területeken alakul ki és fejlődik.
A gyógytestnevelés alapvető eszközei azok az ingerforrások, amelyek a testmozgásokkal, testgyakorlatokkal válthatók ki – csakúgy, mint a testnevelés és sport más területen. Ezeket a testgyakorlatokat a gyógytestnevelés részterületeinek és az elváltozás súlyosságának megfelelően válogatják ki, és sajátos módon alkalmazzák. Bármennyire is sajátosak ezek az eszközök és az eljárások, lényegében mégis a testnevelés és sport módszerei közé tartoznak. Általános és sajátos ezen a területen is dialektikus egységet képez.

A gyógytestnevelés célja:

Az egészség helyreállítása, szinten tartása, rehabilitációja, korrigálása a testi képességek fejlesztése, a mozgásműveltség fejlesztése, a mozgásigény kialakítása.
A gyógytestnevelés azokkal a tanulókkal foglalkozik, akiknek nagyobb mértékű egészségi, mozgásszervi és/vagy belgyógyászati állapotváltozásuk van, vagy a testnevelés mellett, illetve helyett speciális korrekciós-mobilizációs testmozgásra tartanak igényt.

Az óvodába járó gyerekek nevelését, fejlesztését a helyi nevelési programunk szellemében végezzük, mely felöleli az óvodai élet teljes tartalmát, helyi sajátosságainknak megfelelő pedagógiai elképzeléseinket, óvodánk pedagógiai tevékenységét, és hitvallását.

 

Kecskésné Záreczki Hajnalka, óvodapedagógus

A fenti írás megjelenési dátuma a lurkovilag.hu óvodai portálon: 2012-12-06

Szerzői jogok

A LurkóVilág.hu honlapon megjelent írásokat a LurkóVilág felkérésére írták gyermekértő szakemberek, óvodapedagógusok és szülők.
Azok átvétele, másolása, más portálon való megjelenítése csak előzetes hozzájárulásunkkal lehetséges. 
Szerkesztőségünk elérhetősége: lurkovilag@lurkovilag.hu

További írások, amik érdekelhetnek!