Egyszerű játékok, amelyek fejlesztik gyermekünk beszédészlelését.

Papagáj játék

Olyan szavakat mondok, amelyeket nem biztos, hogy hallottál már. Próbálj nagyon figyelni és mondd utánam! (Ritkán használt magyar szavak ismétlése)

  • Pl. tarisznya, alvázszerelés, horgolás, amalgámtömés, ámbráscet, szekerce, anekdotakincs stb.

Most olyan szavakat mondok, amelyeket nem is mindig értesz. Figyelj jól és próbáld utánam mondani ?ket! (Idegen szavakat gy?jthetünk a Helyesírási Szótárból, az Idegen Szavak És Kifejezések Szótárából).

  • Pl. adapter, szinapszis, adekvát, Konfuciusz, adjunktus, populizmus, aerodinamika, katarzis, agglomeráció, stb.

Most szótagolva mondok szavakat. Találd ki, hogy melyik szót mondtam és mondd ki egyben a szót!

  • Pl. ka-rá-csony-fa, a-rany-al-ma, e-béd-l?, b?r-kesz-ty?, va-sút-ál-lo-más, mas-ni, tész-ta-sz?-r?, go-lyós-toll, ma-dár-e-te-t?, sza-lon-cu-kor, ka-pu-te-le-fon stb.

Most még nehezebb lesz. Nem szótagonként, hanem hangonként mondom a szavakat és arra kérlek, hogy egyben mondd ki a szót

  • Pl. d,o,m,i,n,o, k,a,v,i,cs, m,a,l,o,m, v,i,r,á,g, stb.

Rétesnyújtás

Ejtsük hosszan bármelyik magánhangzót. A gyermeket kérjük meg, hogy közben egy dobozba helyezett fonalgombolyagból húzzon fonalat addig, amíg a hangot hallja. Amikor a hangoztatás véget ér, vágjuk el a fonalat. A fonalból a gyermek újra formázhat hangot, amit – miközben ujjával követi a fonalat – újra hangoztat.

Morog – nem morog?

A hangerdőben különböző hangokat hallunk. A gyerekek torokra helyezett kézfejükkel érzékelik, hogy a hang “morgós” vagy nem. Amennyiben a hallott hang morog, piros, ha nem, zöld vonalat húzzon a gyerek egy lapra.

Beszédhibás gyermek esetében igyekezzünk a számára nehezen ejthető hangokat kerülni és játék közben ne javítgassunk beszédén, mivel ezekkel a játékokkal nem a tiszta kiejtést igyekszünk alakítani. )

Terelgetős ? játék

A beszédritmus és beszéddallam játékos gyakorlására alkalmas az ún. terelgetős játék. Ennek menete:

  1. Rajzoljunk 3 házat 3 különböző papírra. Az első házon legyen egy szív, a másodikon kettő, a harmadikon pedig három.
  2. Keressünk a játékok közül állatokat, vagy színes újságokból vágjuk ki, ragasszuk fel keménypapírra. Ezeket kell gyermekének ?hazaterelnie? – mégpedig mindenkit abba a házba, ahol lakik.
  3. Az állatok nevét egyesével tapsoljuk el (szótagolják). Amelyikre egyet tapsoltak, annak a háza az 1 szíves ház. A két tapsosé a 2 szíves, a három tapsosé a három szíves. Például: pók, hal, kígyó, cica, kutya, oroszlán, víziló, elefánt.

 

A fenti cikket a LurkóVilág felkérésére Oláh Andrea, logopédus írta.

A fenti írás a LurkóVilág nyomtatott magazin 2010. téli (IV. évf. 4.sz.) számábanjelent meg. Feltöltés dátuma a lurkovilag.hu óvodai portálra: 2010-12-04.