Múlt héten Erdélyben jártam, Mezõpanitban. A LurkóVilág kapcsolattartó óvodapedagógusaként meglátogattam szülõfalum óvodáját, ahova gyerekként én is jártam sok évvel ezelõtt. A folyosón találkoztam az Ormi (nagy)csoportos gyerekekkel, akik március 15-re készültek, a kokárdát már ki is tûzték.

Óvónénijük Erõs Zsófia óvónõ 17 éve dolgozik a mezõpaniti óvodában, Marosvásárhelyrõl ingázik naponta. Õ készítette fel a gyerekeket:

„Csoportunkban beszélgettünk és képeket, könyveket nézegettünk az 1848-as szabadságharcról- Petõfi Sándorról, Kossuth Lajosról és az idõszak más nagyjairól. Megtanultuk a Nemzeti dalt és a Kossuth Lajos azt üzente kezdetû nótát. Zengett az óvoda, olyan lelkesen énekelték és mondták a verset a kicsik.

Fontosnak tartom, hogy már óvodáskorban elkezdjük a nemzeti identitástudatra való nevelést. Beszélgettünk arról, hogy mi magyarok vagyunk, Erdélyben élünk. Nemzeti lobogónk színe a piros, fehér, zöld.

Elkészítettük a huszárcsákót és a pártát. Pénteken minden gyerek nemzeti lobogónk színeibe öltözött, természetesen én is. Rengeteg dicsértet kaptunk a szülõktõl, büszkén nézték, ahogy csemetéik nemzeti színekben, huszárcsákóval vagy pártával boldogan szaladgálnak az óvoda udvarán. A pártát a lányok maguk díszítették, színezték.

Beszélgetéseink során kiderült, hogy csak két gyerek látott igazi huszárt, holott Mezõpanit is büszkélkedhet jó párral. Elhatároztuk, hogy meghívjuk õket óvodánkba és rendezünk egy tematikus napot,ami csak errõl fog szólni, hogy kik is õk valójában, megfigyeljük a ruhájukat, a lovakat.

Rengeteg dícséretet kaptunk a szülõktõl. Hálás vagyok a szülõknek, hogy mindenben számíthatunk a segítségükre, támogatásukra.”

Szívet-lelket melengetõ volt látni-hallani ezeket a gyermekeket és örülök, hogy az élményt megoszthatom a LurkóVilág olvasóival.

 

Barabási Ibolya, óvodapedagógus írása

A fenti írás megjelenési dátuma a lurkovilag.hu óvodai portálon: 2014-03-16