Szeptember első napjaiban kerül megrendezésre óvodánkban a vidám évnyitó hét. Ezeken a napokon várjuk és szeretettel fogadjuk intézményünkbe szüleikkel együtt azokat a gyermekeket, akik most kezdik az óvodába járást, és azokat is, akik már előző tanévben is óvodánkba jártak.

A délelőtt folyamán megismerkedhetnek az óvoda épületével, az ide járó gyerekekkel, itt dolgozó felnőttekkel. Betekintést nyernek az óvoda mindennapjaiba, tapasztalatot szerezhetnek a gondozási, étkezési szokásokról. Aktívan részt vesznek a csoportok életében, az új gyermekek érdekl?ődésüknek megfelelően bármikor bekapcsolódhatnak a tevékenységekbe.

A szülőkkel együtt érkező gyermekeknek naponta más-más tevékenységet biztosítunk.
Vizuális tevékenységeket végeznek, kipróbálnak többféle ábrázoló technikát, eszközöket.

Énekes játékokat játszanak, kedvenc dalaikat, mondókáikat mondogatják mozgással kísérve. Mozgásos tevékenységeket végeznek, versenyjátékokban vesznek részt, kipróbálhatják a tornaeszközöket, labdajátékokat játszanak. A nagyobbak dramatizálással, bábozással szórakoztatják a kisebbeket. Felfedezhetik az udvari játékokat, szülők és felnőttek kíséretében rövid sétát tehetnek az óvoda környékén.

Kis ajándékkal kedveskedünk minden kisgyermeknek, amit örömmel visznek haza. A választott jelükkel ellátott kis nyaklánc is nagyon kedves számukra, amit az óvó néni ad át nekik az első nálunk töltött napon.

Ez a program már évek óta megrendezésre kerül óvodánkban, a szülők is érdeklődéssel vesznek részt a napi programokon. Tapasztalataink szerint a közös tevékenykedés kedvezően befolyásolja az új gyerekek beilleszkedését a közösségbe, de a nyári szünet után érkező gyermekeket is segíti az óvodás mindennapokba történő visszatérésben.

 

Csáki Judit óvodapedagógus írása

A fenti írás megjelenési dátuma a lurkovilag.hu óvodai portálon: 2012-11-17