Az óvodai jelentkezés, beiratkozás menete

Az óvodai jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókat gyűjtöttük össze a leendő óvodások szülei számára.

Az óvodai jelentkezés

Az óvodába való felvétel a leadott jelentkezések elbírálása alapján történik. Az óvodai jelentkezések időpontjáról minden évben az óvodai fenntartója dönt. Önkormányzati óvodák esetében ezt ?Az óvodai felvételekről kiadott határozata? tartalmazza, amely határozat az érintett önkormányzati fenntartású óvodákban kifüggesztésre kerül.
Az óvodai jelentkezés időszaka általában 3-5 munkanap, amely április közepére, végére vagy május elejére esik. Az óvodai jelentkezés pontos időszakáról mindig személyesen érdeklődjünk az adott óvodában!

Mit kell vinnünk az óvodai jelentkezésre?

Az óvodai jelentkezésre, az előre kiírt időpontban kerülhet sor. A jelentkezés során a szülőnek írásban, az óvodától kapott jelentkezési lap kitöltésével kell jeleznie jelentkezési szándékát. A jelentkezéshez vigyük magunkkal:

A gyermek születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját.
Az óvodai jelentkezést végző szülő (vagy törvényes képviselő) személyi igazolványát, valamint lakcímkártyáját.
Amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló szülői nyilatkozatot.
A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata is szükséges.
Javasolt egy kísérő levélben megindokolni, hogy miért kérjük gyermekünk óvodai felvételét (pl. lakóhelyünk vagy munkahelyünk szerinti körzeti óvoda, testvér is ide jár, stb.).

Az okiratok bemutatásával, valamint a jelentkezési lap leadásával történik meg az óvodai jelentkezés. A jelentkezés azonban nem jelent automatikus óvodai felvételt. Az óvodai jelentkezés idejét követő napokban az óvodavezetés több szempont mérlegelése alapjándönt a felvett gyermekekről. A felvételt nyert gyermekek névsorát az óvoda meghatározott határidőig, az óvoda hirdetőtáblájára kifüggeszti, illetve az érintett szülőket határozat formájában értesíti.

Az óvodai felvételre jelentkező gyermekek létszámát a legtöbb óvoda nem képes kielégíteni, a meghatározott óvodai keretlétszám végett. Ebben az esetben az óvodavezető bizottságot szervez (Kt. 65. § (2)), amely bizottság dönt a jelentkező gyermekek felvételéről. A felvételre nem került gyermekek várólistára kerülnek, akiknek az esetlegesen a megüresedett helyekre van esélyük bekerülni.

Évközbeni jelentkezés

Költözés vagy egyéb családi okok miatt előfordulhat, hogy a szülő évközben kérelmezi a gyermek óvodai felvételét. Erre természetesen lehetősége van, a felvételről azonban ekkor is az óvodavezetés dönt, a rendelkezésre álló óvodai férőhely függvényében.

Mit tehetünk elutasított óvodai felvétel esetén?

Gyermekünk óvodai felvételét elutasító határozat kézhezvételét követő 15 napon belül a szülő felülbírálati kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél (Kt. 83. § (2)). Ez a kérelem a jelentkezés irataival együtt 8 napon belül továbbküldésre kerül az illetékes önkormányzat jegyzője (nem önkormányzat intézmény esetén az óvoda fenntartója) számára, aki az ügyben dönteni fog.

A fenti írás a LurkóVilág nyomtatott magazin 2011. tavaszi (V. évf. 1.sz.) számában jelent meg. Feltöltés dátuma a lurkovilag.hu óvodai portálra: 2011-03-16. 

Szerzői jogok

A LurkóVilág.hu honlapon megjelent írásokat a LurkóVilág felkérésére írták gyermekértő szakemberek, óvodapedagógusok és szülők.
Azok átvétele, másolása, más portálon való megjelenítése csak előzetes hozzájárulásunkkal lehetséges. 
Szerkesztőségünk elérhetősége: lurkovilag@lurkovilag.hu

További írások, amik érdekelhetnek!