Ingyenes óvodai gyermekétkeztetés 2015

2015. szeptember 1-i hatállyal bővült azon gyermekek köre, akik ingyenesen étkezhetnek az óvodában. nézzük a részleteket!

Kik jogosultak ingyenesen étkezni az óvodában?

Azon gyerekek,

 • akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek
 • akik tartósan betegek vagy fogyatékossággal élnek
 • akiknek a családban nevelkedő testvére – függetlenül az életkorától – tartósan beteg vagy fogyatékos
 • akiknek családjában három vagy több gyermeket nevelnek
 • akiknek a nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság
 • akiknek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövdelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 130%-át (2015-ben a 89.405 Ft-ot)

Ki igényelheti az ingyenes gyermekétkeztetést?

 • az óvodába járó gyermek egyik szülője
 • a gyermek családbafogadó gyámja
 • a nevelésbe vett óvodás gyermek nevelőszülője
 • gyermekotthonban nevelkedő óvodás gyermek esetében a gyermekotthon vezetője

Hogyan lehet igényelni az ingyenes gyermekétkeztetést?

 • A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások téítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29). Kormányrendelet 6. melléklete szerinti nyilatkozattal.
 • Az ingyenes óvodai étkeztetés igénybevételéhez elegendő a fenti nyilatkozat benyújtása, semmilyen egyéb dokumentumot nem kell csatolni az igényléshez.

Mikor lehet a kérelmet benyújtani?

 • Nincs időbeli korlát, a kérelem bármikor benyújtható, de a gyermeknek legkorábban 2015. szeptember 1-től jár az ingyenes gyermekétkeztetés.
 • Fontos, hogy az ingyenesség visszamenőleg egyedül a gyermekvédelmi kezdvezményben részesülő gyermekek esetén kerül megállapításra. A több esetben a kérelem benyújtását követő naptól számítható.

Forrás:  A Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság Tájékoztatója (2015. július 22.)

 

A fenti írás megjelenési dátuma a lurkovilag.hu óvodai portálon: 2015-08-1

Szerzői jogok

A LurkóVilág.hu honlapon megjelent írásokat a LurkóVilág felkérésére írták gyermekértő szakemberek, óvodapedagógusok és szülők.
Azok átvétele, másolása, más portálon való megjelenítése csak előzetes hozzájárulásunkkal lehetséges. 
Szerkesztőségünk elérhetősége: lurkovilag@lurkovilag.hu

További írások, amik érdekelhetnek!