Folyadékfogyasztás óvodáskorban

folyadékfogyasztás

Az egészséges életmóddal foglal­kozó szak­em­­berek a fiatalság, e­­gész­­ség, jól ápolt bőr titkának tartják az elég­sé­ges folyadékbevi­telt. Ez fel­nőtteknek na­pi minimum 2 liter.­ Azon­ban na­gyon rit­kán gondolunk arra, hogy gyermekünk­ szer­ve­zetének is nélkülöz­he­tetlen a folyadék.

A kisgyermek nem kicsinyített felnőtt!

Té­ves azt gondolni, hogy mi­vel fele annyi táplálékra van szüksége, fele annyi folyadék kell nekik. Míg a felnőttek testének 50-60%-a víz, ad­dig az óvodás korú gyermekek testé­nek 70%-a! Csecsemő korban a táp­lálékot döntően fo­lya­dék formájában ve­szi magához kisbabánk, így az elégséges folya­dékmennyiséget is biztosítjuk számukra. A ti­pegő korú gyer­me­ke­ket ? különösen nagy me­leg­­ben ? rendsze­resen kínáljuk folya­dék­kal, óvodás korban azonban néha elfeled­ke­zünk ennek fontos­sá­gáról. Az óvodás korú gyermekeknek kilo­­gram­monként 75 ml fo­lya­dékra van szüksége, azaz egy 25 kg gyermek­nek naponta 25kgx75ml=1875ml-t kell el­fo­gyasz­ta­nia. Ez nem sok­­­kal kevesebb, mint a felnőttek i­gé­nye!

Tanácsok:

  1. Figyeljünk a nap fo­­lya­­mán e­gyen­letesen el­osz­tott fo­lya­dék­be­vi­tel­re.
  2. Bizony­os i­­­dőn­ként fi­gyel­­jük, hogy mennyit i­­­vott­ gyermekünk!
  3. Kérdez­zünk rá az ó­vo­da­­i ita­tási szo­ká­sok­­ra (csak étkezésekkor i­sz­nak­, vagy bármikor ki­mehetnek inni, eset­leg be van készítve az inni­való a szobába).
  4. Kérdezzünk rá, hogy men­nyit iszik gye­rekünk az óvodában.
  5. Kínáljuk gyakran gyer­mekünket (nem cuk­rozott) innivalókkal,
  6. mert a játék hevében hajlamosak leszokni az ivásról!

Folyadékfogyasztás kánikulában:

  • Nyári kánikulában fokozott figyelmet kell fordítani a folyadékfogyasztásra. Otthon ez könnyebben megoldható, de hogy ne felejtsük el, az asztalon legyen mindig egy kancsó innivaló és pohár!
  • Ha a nagy hőség ellenére útnak indulunk, soha ne tegyük azt folyadék nélkül. Legyen gyermekünk és magunk számára is innivaló.

 

A fenti cikket, a LurkóVilág felkérésére, Hoffmann Piroska védőnő írta.

A fenti írás a LurkóVilág nyomtatott magazin 2007. tavaszi (I.évf. 1.sz.) számában jelent meg. 

Szerzői jogok

A LurkóVilág.hu honlapon megjelent írásokat a LurkóVilág felkérésére írták gyermekértő szakemberek, óvodapedagógusok és szülők.
Azok átvétele, másolása, más portálon való megjelenítése csak előzetes hozzájárulásunkkal lehetséges. 
Szerkesztőségünk elérhetősége: lurkovilag@lurkovilag.hu

További írások, amik érdekelhetnek!