Készülődés az iskolára: évekig tart

Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a felkészülés a finisben, az utolsó óvodai évben, annak is csak a második félévében lesz fontos. Pedig ez nem így van! Gyerekeim óvón?je egy szül?i értekezleten válaszolta frappánsan az egyik érdekl?d? szül?társnak: ?anyuka,az iskolára történ? felkészülés nem az utolsó évben, hanem az összes óvodai év alatt tart!”

A különféle életkorokban nyilván más-más kerül f?szerepbe, és olyan jó a tudat, hogy ebben mi szül?k tudunk a legtöbbet segíteni gyermekünknek!

A készségek elsajátítása a színek, formák egyeztetésével kezd?dik kiscsoportos korban. Óriási fejl?dés tapasztalható mozgásban, ügyességben is. A rajzokban a körkörös fészek rajzok és pöttyözés id?szaka után megjelennek a házikók, egyéb egyszer? formák. Ne szóljunk a rajzokba, ne javítgassunk bele, hagyjuk a gyermeket kibontakozni. E rajzok mind-mind gyermekünk lelkének üzenetei >, fontos segítségek, nekünk szül?knek!

3 éves korban már több gyermek ügyesen tapsolja a megszokott ritmusokat, versikéket. A mondókák, egyszer? kis énekek révén fejl?dik ritmus és nyelvérzékük, memóriájuk. Minél többet mondókázzunk, meggyorsítja a verbális fejl?dést is! (Néhány példa >) Az egy-két soros rigmusokat hamar 4 soros versszakok követhetik, de ne siettessük a kicsiket, mindenki haladjon a maga ütemében.

Olvassunk minél több mesét ( lehet?leg népmesét) gyermekünknek! Hamar eltelik az az id?szak, amikor gyermekünk még t?lünk áhítja az esti mesét, használjuk ki ezt az összebújós id?t! Érdemes el?venni gyermekkori diáinkat is, hiszen a képek váltakozásának lassúsága, a szöveg és kép harmonikus együttmozgása, az együtt töltött min?ségi id? miatt a diafilmezés jó hatása> vitatathatatlan.

méretek, mennyiségek (kisebb-nagyobb, több-kevesebb) megismerése átvezeti a lurkókat a számok birodalmába. Ez többnyire középs? csoportos id?szakra tehet?. Javasolt együtt-játszásra: -menjünk együtt piacra! -méricskéljünk otthon! -játsszunk boltosat! -öntögessünk különféle méret? edénykékb?l!(kádban, vagy nyáron a kertben) B?vebben fejleszt? pedagógia rovatunkban >

5 éves korban ugrásszer?en fejl?dik a gyermek memóriája, hosszabb versek elsajátítására is képessé válik. Érdemes ezt értékelni és a dicséretek, sikerélmények révén további ?magasságok? (és sorok) elérésére is buzdítani gyermekünket, hiszen ezzel megalapozzuk iskolai tanulási kedvüket is.

Mindig legyen lehet?ség együtt játszani velük! Így könnyebben megtanulják azokat a szabályokat is, amelyekkel az iskolai közösségbe illeszkedést is el?segítjük. Meg kell tanulniuk veszíteni és nyerni is, küzdeni és nem feladni egyaránt. Érdemes olyan társasjátékokat is választani, mely nem a másik leütésér?l, kizárásáról, csak a versengésr?l szól, hanem els?sorban a játék örömér?l. Külön pozitívum, ha olyan játékot választunk, melyben még megtalálható a bajtársiasság, az egymást segít? Hunor és Magor jelleg? vonások. Találhatunk ilyen kooperatív játékot a piacon, ha rászánjuk magunkat a keresgélésre. (Néhány példa a kisebbeknek>)

Testedzésekr?l

A mozgásnál nem a sport a cél, hanem az önfeledt, vidám játék sok szaladgálással! Sokakat idegesít, de nagyon jó a gyermeknek, ha kiabálva szaladgál: megtelik friss leveg?vel a tüd?, fejl?dnek a légz?szervek.

A sok mozgás a testet is meger?síti arra az id?szakra, amikor majd táskával a hátukon ballagnak az iskolába, vagy hosszú ideig ülnek egy helyben: fel kell készíteni a teherbírásra a lurkókat!

Mivel azonban általában a szül?k is mozgásszegény életmódot élnek (azaz nem adnak jó példát, és nem fociznak, kerépároznak, fogócskáznak a gyermekkel), és kevés a megfelel? méret? tér a gyermekek körül, néhány mozgásfajtát el?nyben részesíthetünk, hogy a szükséges mozgást biztosítsuk. Nagy kedvenc az úszás, a vízben a kicsik másfajta mozgással, közeggel ismerkednek meg, mely a kés?bbiekben több sport alapját is adhatja. Sok gyermek már óvodás korban gerincferdülett?l szenved, ebben az esetben gyógytorna is javasolt.

Különórák

A LurkóVilág Szakmai M?helye nem javasolja és helyesli a túlzott mennyiség? (heti egynél több) különóra beillesztését az óvodás gyermek napirendjébe (sem) . Óvodás korban els? a játék, és ennek meg kell adni a módját: a játékot nem szabad félbeszakítani, id? és tér kell hozzá, biztonság és nyugalom.

Fontos az is, ami a gyermek lelkébe kerül, nemcsak az, ami a fejébe! Tehát a gyermeket meg kell tanítani kezelni a problémákat, alkalmat kell adni a feldolgozásra, oldásra, majd meg kell er?síteni lelkiekben, hogy a mindennapokban jól, kiegyensúlyozottan megállják helyüket. Ezt segítik népmeséink, él? hagyományaink (az évkörnek megfelel? mindennapjaink), és a legfontosabb: a szül?i jó példa is.

Ami a tanulást illeti

Játszva és felszabadultan könnyebben megy a tanulás is! A sakk és logikai játékok nagy csoportos korban kiválóan fejlesztik a matematikai készséget, a középtávú memóriát, a logikus gondolkodást.

Miért fontos mindez? Gondoljuk végig, mit szeretnénk! Tanulni a gyermekkel, vagy megtanítani tanulni, azaz egyedül helytállni? Amikor a gyermek képessé válik egyedül tanulni, már beszélhetünk önbizalomról, kötelességtudatról, felel?sségr?l is. Amikor szül?i odafigyeléssel persze, de képes megoldani a felmerül? problémákat, akkor már empátiás készségér?l is hírt ad. És nyilván azt szeretnénk, hogy nemrég még csöpp kis óvodásunk az iskolába lépve már elindulhasson a helytállás útján. Erre kell véleményem szerint felkészíteni ?ket. A különféle nyelvórák, edzések pedig megvárják kincseinket.

A fenti írás megjelenési dátuma a lurkovilag.hu óvodai portálon: 2011-08-12

Szerzői jogok

A LurkóVilág.hu honlapon megjelent írásokat a LurkóVilág felkérésére írták gyermekértő szakemberek, óvodapedagógusok és szülők.
Azok átvétele, másolása, más portálon való megjelenítése csak előzetes hozzájárulásunkkal lehetséges. 
Szerkesztőségünk elérhetősége: lurkovilag@lurkovilag.hu

játéktárCikkajánló

Csatlakozz Te is!

További írások, amik érdekelhetnek!