Ovi-foci a kaposvári Petőfi Sándor Óvodában – 1. rész

mozgásfejlesztés

Óvodánk 1974-ben létesült városi, lakótelepi óvodaként. Elhelyezkedésünk, valamint a társadalmi kihívások inspiráltak bennünket, hogy aktívan, elhivatottan tevékenykedjünk a mozgásfejlesztés területén. Nevelőtestületünk 1992-ben előzetes tanulmányok, eredményvizsgálatok, a szülők igényei és a gyermekek mozgásfejlettségének figyelembevételével innovatív pedagógiai munkába kezdett.

2009 szeptemberétől óvodánk, a Petőfi Sándor Központi Óvoda és a Búzavirág Tagóvoda integrált intézményként két telephelyen működik. Nevel?munkánk alapelvei, értékei, hitvallásunk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában meghatározott elvekkel, nevelési koncepciónkkal koherensen kerülnek megfogalmazásra.

Nevelési programunk kidolgozását tudatos rákészülési folyamat el?zte meg:

 • Továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel
 • Alternatív programok adaptálása
 • Szakmai munkaközösségek alkotó tevékenysége
 • Módszertani útmutatók és publikációk megjelenése

> Lábboltozati és tartási rendellenességek prevenciója
> Motoros képességek fejlesztése az óvodában
> Testnevelés foglalkozások tematikája
> Gyermekek megfigyelése, fejlesztése
> Szokások alakításának gyűjteménye
> Művészeti nevelést segítő útmutatók:

o Projektgyűjtemények
o Drámajáték az óvodában
o Bábjáték
o Segédanyag a kézm?ves tevékenységekhez

Nagyon fontosnak tartjuk a gyermekeinkben rejlő tehetségcsírák kibontakoztatását, gazdagítását. A Petőfi Sándor Központi Óvodában a mozgásfejlesztő programhoz kapcsolódóan 2001-t?l elindítottuk az ovi foci tehetséggondozó foglalkozásokat.

Óvodánk nevelési programja a mozgásfejlesztésre, a sokszín? mozgástevékenység biztosítására épül. Napirendünket a kötetlenség, folyamatosság, több színteres életszervezés jellemzi. Gyermekeinknek egész nap lehetőségük van mozgásos tevékenységekben való részvételre, valamint egy időben több helyszínen való tevékenykedésben. 2001-2007-ig a Góliát – McDonald’s foci-suli tagjai voltunk. Játékosan ismertettük meg a gyermekeket a foci alapjaival, illetve a labdavezetés és -kezelés különböz? technikáival. Óvodánkban két óvodapedagógus vezetésével heti 1-1 alkalommal lehet?séget biztosítunk az 5-7 éves, jó labdaérzékkel rendelkez?, tehetséges gyermekeknek játékos sportfoglalkozásra.

tehetséggondozó foglalkozások szervezésének jellemzői és fő elvei:

 • játékosság
 • mozgásos labdajátékok, ügyességi labdajátékok folyamatos gyakorlati alkalmazása
 • a résztvevő óvodások folyamatos tevékenykedtetése, feladat-végrehajtása egyénileg – párban – kiscsoportban
 • egyénileg differenciált fejlesztés megvalósítása
 • óvodai programokon (pl. ügyességi sportnapok) a gyermekek képességeinek bemutatása

Célunk a gyermekek természetes mozgásának, motoros képességének, labdaérzékének fejlesztése játékos formában:

 • sokoldalú mozgásos tapasztalatszerzés biztosítása, mely által fejlődik szem-kéz, szem-láb koordinációjuk
 • kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése
 • társas kapcsolatok alakítása
 • szabálytudat fejlesztése
 • lehetőség biztosítása tehetséges gyermekek részére a labdával való játékok megkedvelésére, különösképpen a labdarúgó sportág specifikus mozgásanyagának megalapozására, elsajátítására

Foglalkozásunk kiemelten fejleszti a szociális-életviteli kompetenciákat, hiszen nagyon fontos az együttműködés, a szolidaritás a csapatjáték során. A gyermekeknek nagyfokú önállósággal kell rendelkezni a játék alkalmával, és meg kell találni az egyensúlyt az önérdek érvényesítése és a csapat érdeke között. Meg kell tanulniuk a sportszerűséget, a másik iránti toleranciát. Megtanulják elviselni a kudarcot és megismerkednek a konfliktusok lehetséges megoldásaival is.

Tovább a 2. részhez >>

Kővári Tiborné és Miskó Tünde , óvodapedagógusok írása

A fenti írás megjelenési dátuma a lurkovilag.hu óvodai portálon: 2012-03-27

Szerzői jogok

A LurkóVilág.hu honlapon megjelent írásokat a LurkóVilág felkérésére írták gyermekértő szakemberek, óvodapedagógusok és szülők.
Azok átvétele, másolása, más portálon való megjelenítése csak előzetes hozzájárulásunkkal lehetséges. 
Szerkesztőségünk elérhetősége: lurkovilag@lurkovilag.hu

További írások, amik érdekelhetnek!