Szent Mihály napja

Szent Mihály arkangyal

Szent Mihály főangyal a mennyei seregek fejedelme. Ábrázolásain kezében mérleget, vagy gonoszra sújtó kardot tart.

Szent Mihály arkangyal a magyar Szent Koronán

Pap Gábor művészettörténész ?Angyali korona, szent csillag” c. előadásában olvashatjuk, hogy az alsó korona-részen páronként rendeződnek el a képek, mégpedig az alábbi elrendezésben:

?Elöl a Pantokrátor Krisztus hozza le a földi közegbe a teremtő tulajdonságrendszert, ugyanis ezt az apostolok közvetlenül nem tudják lehozni. Ahhoz földre kell születnie a teremtő minőségnek, ember alakot kell öltenie, és akkor tud szétáradni ez a tulajdonságrendszer, úgy, hogy ne semmisítsen meg bennünket, de azért észrevegyük. … Az első lépésben arkangyali kettős közvetít tovább: az egyik oldalon Szent Mihály, a másik oldalon Gábriel. Gábriel az Annuntiatio angyala, ? örömhír formájában hozza be a magasabb minőséget az emberi közegbe. Szent Mihály viszont a már bekövetkezett, az örömhír ellenére bekövetkezett bajt orvosolja, véresen. Tehát az egyik arkangyal pozitív módon munkálja a jót, a másik pedig a mégiscsak létrejött rosszat metszi vissza. Ez egy szakrális királyság esetében egyensúlyos szerepkör. Ha csak az egyiket alkalmazzuk, akkor kiszolgáltatjuk az országot az önkényuralomnak, illetve az anarchiának.

A következő két kép Gábriel oldalán Szent DemetertMihály oldalán Szent Györgyöt jeleníti meg. Itt már kezdhetjük érezni, hogy ezek a szentek nem véletlenszerűen kerültek sem sorba, sem párba. Hiszen amit Szent Mihály az égben művelt, hogy tudniillik a Sátánt sárkány képében letaszította – ahogy a Jelenések könyvében meg vagyon írva -, lényegileg ugyanezt teszi egy emelettel lejjebb Szent György.”

Szent Mihály lova

Szent Mihály a haldoklók oltalma és lelkül kísérője. A halottat „Szent Mihály lován” viszik a temetőbe. A Teremtő előtt ő teszi mérlegre jó- és rossz cselekedeteinket.

Mihály napi vásár

Szent Mihály napján sok helyen tartottak vásárt, ilyenkor szerezték be az emberek a téli holmit. E nap kezdődik Kisfarsang időszaka is, ami Katalin napjáig (november 25.) tart.

Népi megfigyelések

Szent Mihály öltöztet, Szent György vetkőztet.
Ha Szent Mihály napján itt van még a fecske, karácsonyig vígan legelhet a kecske.

Szent Mihály arkangyal segítségét kérő ima

„Szent Mihály arkangyal!
Védelmezz minket a küzdelemben!
A Sátán gonosz kísértései ellen
légy oltalmunk!
Esedezve kérjük,
parancsoljon neki az Isten!
Te pedig, mennyei seregek vezére,
a Sátánt és a többi gonosz szellemet,
kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére.
Amen.”

(XIII. Leó pápa)

A fenti írás megjelenési dátuma a lurkovilag.hu óvodai portálon: 2010-09-26

Szerzői jogok

A LurkóVilág.hu honlapon megjelent írásokat a LurkóVilág felkérésére írták gyermekértő szakemberek, óvodapedagógusok és szülők.
Azok átvétele, másolása, más portálon való megjelenítése csak előzetes hozzájárulásunkkal lehetséges. 
Szerkesztőségünk elérhetősége: lurkovilag@lurkovilag.hu

További írások, amik érdekelhetnek!