Palástiné Borsi Éva, óvodapedagógus írása 

Minden évben október 4-én ünnepeljük az Állatok Világnapját. Ez a nap Assisi Szent Ferenc halálának napja. A rendalapító Szent Ferenc az állatok védõszentje, a legenda szerint nemcsak értette az állatok nyelvét, hanem beszélgetett is velük.

Az Állatok Világnapjának eredete és célja

Az Állatok Világnapját 1931-ben Olaszországban hívták életre, s 1991 óta ünnepeljük hazánkban is. A kezdeményezés célja a vadon élõ állatok pusztulásának megfékezése volt, mára minden állat védelmének fontosságáról szól ez a nap. Az Állatok Világnapjának alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik életünket, segítõtársként és barátként gazdagítják mindennapjainkat. Az ünnep célja, hogy az ember és állat közötti barátságot erõsítse, valamint felhívja a figyelmet az együttélés  fontosságára.

Az Állatok Világnapjáról mi is megemlékeztünk óvodánkban.

témahéten az óvoda három csoportja vett részt, mely során a gyerekek sokszínû tapasztalatot szerezhettek az állatokról, azok jellemzõ külsõ –és belsõ tulajdonságairól, élőhelyeikrõl. A játék, a tanulás, a megismerési folyamatok témáit az állatok adták.

  • Állatmozgásokat, állat hangokat utánoztak, állatos dalos játékokat játszottak.
  • Az építõ játékban baromfi udvar, állatkert, istálló készült.
  • Barkácsoltak kígyót gesztenyébõl, mintáztak  csigát, sünt, rajzoltak, festettek állatokat, ki-ki életkorának, fejlettségéhez megfelelõen.
  • Megismerkedtek az állatokkal kapcsolatos személyes higiéniai szokásokkal, és hogy mire kell ügyelni az állatok megközelítése, simogatása, gondozása alkalmával.
  • Játékos beszélgetések során bõvült szókincsük. A tevékenységek, játékok, beszélgetések során erõsödött  kommunikációs kedvük, elõsegítve anyanyelvi nevelésüket.
  • Állatokkal kapcsolatos meséket, verseket ismertek meg a gyermekek.

A szülõk is aktív részesei voltak ennek a hétnek, – gyerekeikkel közösen találós kérdéseket fejtettek meg, és segítettek állatos képek, történetek gyûjtésében.

Közvetlen tapasztalat szerzésre az állatok simogatásával, valamint a témahét produktumaként a kutyabemutató alkalmával került sor.

A fenti írás megjelenési dátuma a lurkovilag.hu óvodai portálon: 2012-11-07