Ló projekt óvoda

Jácinta nővér, óvodapedagógus írása

Az állatok a gyerekek kedvencei, sokat érdeklődnek irántuk, utánozzák hangjukat, mozdulataikat. A háziállatokról tanultunk, amikor egyre inkább észrevehető volt a gyerekek nagyfokú érdeklődése. Nagyon sokat beszéltek a lovakról, képeket nézegettek, szerepjátékokat játszottak. Ekkor gondoltuk úgy, hogy a ló témáját feldolgozhatnánk egy „projekt” keretein belül.

Mik az óvodai projektek?

Óvodánkban nagyon sok témával kapcsolatban projektet készítünk. A ?projekt” latin eredetű szó, jelentése terv, tervezet/ajánlat, javaslat.

A projektek olyan komplex feladatok, amelyeknek középpontjában egy gyakorlati természetű dolog áll. A feladat a lehető legtöbb vonatkozásának feltárása, így a témát a gyermekek széles körű összefüggésben dolgozzák fel. A cél sohasem a tanulás, hanem valamilyen konkrét produktum létrehozása. A tanulás mint kísérő eszköz van jelen, a főszereplők a produktum elérésére irányuló tevékenységek. A tanulás a tevékenységek tervezése, szervezése, a szokások alakítása, elsajátítása közben indirekt módon valósul meg.

A projektmódszer a gyermek érdeklődésére, a pedagógus és a gyermek közös tevékenységére épülő módszer. A megismerési folyamatok a projektek tevékenységeinek sorozatában valósulnak meg.

Most megosztok egy projektet ?az állatok” téma keretében.

1. A problémakör keresése, ötletek gyűjtése, Brain-Storming, a téma megfogalmazása

A kötelező foglalkozások után körbeültünk és az állatokról beszélgettünk ekkor is többnyire a lóról meséltek a gyerekek. Közösen eldöntöttük, hogy projektet készítünk a lóról.

2. Egyéni élmények meghallgatása, mit tudunk a témáról?

A gyerekek meséltek alapozva addigi ismereteinkre, meghallgattuk az egyéni élményeket, amelyből kiderült, hogy mit tudunk a témáról. A gyerekek személyes élményei:

  • én már sokszor láttam lovat
  • a ló nagyon erős állat
  • én félek a lovaktól
  • nagyon szeretem a Szilaj mesét, a vadlóról
  • nekem van egy kedvenc lovas plüss állatom, amivel mindig alszom

Otthoni feladatot kaptak a gyerekek: kérdezzenek szüleiktől,
nagyszüleiktől a lovakról, és hozzanak a lóval kapcsolatos képeket, tárgyakat.

3. Érdeklődés felkeltése, a játékos tanulás feltételeinek megteremtése, mit szeretnénk megtudni?

A gyerekek többször is megfigyelték a begyűjtött tárgyakat, amelyeket a ?tudományos sarokban” helyeztünk el, ekkor már megjelentek az első kérdések. Az egyik gyerek nézegetve a társa által hozott fényképet, amelyen versenylovakat látott és megkérdezte:

  • Melyik lóval lehet versenyezni?
  • Mit eszik a ló?
  • És hol lakik?
  • Hogy hívják a kicsi lovat?
  • A lovak sokfélék?

Elemezve és rendszerezve a kérdéseket, hamar kiderült, hogy melyik téren van hiányos ismeretük a gyermekeknek, melyik részen kell bővíteni az ismereteket. Úgy próbáltuk megtervezni a kutatást, hogy az rendszerezett, fokozatos, tudatos legyen. A kérdéseket al-témák szerint csoportosítottuk, majd összeállítottuk az alábbi térképet, amely alapul szolgált tevékenységünknek.

állatok világnapja LÓ projekt

A térképet képekből, fényképekből állítottuk össze, azért, hogy a gyermekek számára elérhető és átfogható legyen. Bemutattuk a térképet, megfigyeltettük a gyerekekkel, megnevezték a képen látottakat, próbáltak ok- okozati összefüggéseket felfedezni.

A projekthez szükséges források felkutatása, mozgósítás, honnan tudhatnám meg? Egyik reggel a ?beszélő-körben” elhatároztuk, hogy levelet is írunk a szülőknek, melyben kértem a szülőket, hogy a lóval kapcsolatos képeket, könyveket vegyék elé és beszéljenek minél többet a lovakról, akinek van lehetőség figyeljék meg a lovakat közelebbről.

4. A produktum előkészítése és bemutatása (mindenki dolgozik, kutat, keres)

Úgy a kötelező foglalkozásokat, mint a szabad tevékenységeket arra szántuk, hogy megvalósítsuk céljainkat és feladatainkat: elkészítettük a tanyát a lovakkal.

Környezetismeret foglalkozás keretében sok könyvet nézhettek meg a lovakról, fajtáiról, beszéltünk a felnyergelésről, a ló testfelépítéséről, mi a haszna és mit eszik, majd a kovács hogyan patkója meg a lovat és miért?

Aztán kézimunka foglalkozásokon lovakat készítettünk újságpapír, sajtos doboz és parafa dugóból. Az újságpapírból papírparipa lett, a sajtos dobozból meg hintaló készült, amivel nagyon szívesen és örömmel játszódtak a gyerekek. Rajz foglalkozáson lovat rajzoltak.

Sokat énekeltünk, verseltek és mondókáztak a lovakról. A legeslegszebb élmény pedig a farmra való látogatás volt, ahol felülhettek a kis póni lovakra és lovagolhattak a gyerekek.

5. A projekt értékelése

Délután „beszélőkört” tartottunk és a két csoport külön-külön elmesélte mit készítettek, ki munkája tetszett, megválaszoltuk a projekt elején felmerülő kérdéseket.

A projektünk befejező napján bemutattuk a szülőknek a gyerekek munkáit, a gyerekek meséltek. Elbeszélgettük mit szeretünk volna megtudni, mit tettünk ennek érdekében, hogyan éreztük magunkat.

A projekt során, a gyerekek az új ismereteiket kutatással szerezték, fejlődtek képességeik, készségeik. A projekt amellett, hogy sokoldalúan fejleszti a gyerekek képességeit, lehetőséget biztosit nekik önálló vélemény kialakítására és ötleteik kifejezésére.

A produktum: a sok szép kézimunka lovacska és a lovaglás a farmon – ami nagyon nagy öröm és élmény volt a gyerekeknek. A farmon minden gyerek lovagolhatott a kis póni, akit „Szellőcskének” hívtak és sok nagy lovakat is láthattak, mindegyiknek kérdezgették a nevét. A végén pedig az istálló ajtajára kifüggesztett imádságot, ami a Ló imája, azt is elmondtuk együtt közösen. Nagyon sikeresnek tartom e projekt elkészítését.

 

 

 

A fenti írás megjelenési dátuma a lurkovilag.hu óvodai portálon: 2012-11-04

Szerzői jogok

A LurkóVilág.hu honlapon megjelent írásokat a LurkóVilág felkérésére írták gyermekértő szakemberek, óvodapedagógusok és szülők.
Azok átvétele, másolása, más portálon való megjelenítése csak előzetes hozzájárulásunkkal lehetséges. 
Szerkesztőségünk elérhetősége: lurkovilag@lurkovilag.hu

További írások, amik érdekelhetnek!