Az ének-zene és az énekes játék

énekes játék

Az ének-zene, énekes játék kedvelt tevékenység a gyermekek körében. Ezért célunk:
-Élményt nyújtó közös éneklés, a gyermekek ének-zenei kultúrájának megalapozása, néphagyomány megőrzése.
-Zenei érdeklődés felkeltése, zenei ízlés, esztétikai fogékonyság formálása.
-A zene az egész személyiségre kiható, emberformáló, pozitív hatású legyen.

Feladatunk: Biztosítjuk azokat a feltételeket, (élmény, hely, idő, eszköz) amelyek felkeltik a gyermekek érdeklődését a zenei tevékenység iránt. Személyes példával ösztönözzük éneklésre. Dalos játékokat kezdeményezünk. Énekes beszélgetéssel, változatos dallamfordulatok bemutatásával mintát adunk. Ösztönözzük a gyermeket improvizálásra.

Népi gyermekjátékok, mondókák, népdalok és a hozzájuk fűződő szokások, mozgások, táncok alkalmazásával alapozzuk meg zenei anyanyelvüket. Növeljük a gyermekek biztonságérzetét, gazdagítjuk érzelmeiket, segítjük gátlásaik feloldását. Dalos játékokkal fejlesztjük a csoportban az összetartozás érzését, a szerephez, egymáshoz való alkalmazkodás képességének alakulását. Fejlesztjük a gyermekek hallását, ritmusérzékét, zenei emlékezetét, esztétikus mozgását, zenei formaérzékét. Érvényesüljön az egyéni bánásmód, differenciálás.

Lehetőségként merítünk a Zenevarázs anyagából.

A tevékenység tartalma: A gyermekek saját szórakozásukra halandzsa szövegeket, mondókákat mondogatnak, dúdolgatnak, melyeket játékos mozdulatokkal is kísérnek, a témához kapcsolódóan cselekvéseket imitálnak. Körjátékokat, dalos játékokat játszanak.

Megismerkednek különböző hangszerekkel, néhányat használnak is (dob, triangulum, cintányér stb.). Különböző ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódó dalokat, énekes játékokat játszanak. Szívesen táncolnak, élvezik a zene és a tánc hangulatát. (pl. farsang)

Iskolások által adott hangversenyen, hangszerbemutatón vesznek részt. Gyakran hallgatnak élőzenét, gépi zenét (pl. karácsonykor, naponta az óvónő énekel, alkalmanként hangszeren játszik). Készségfejlesztő játékokban vesznek részt. (hang, ritmus, mozgás stb.)

Bencsikné Bodzsár Ildikó, óvónő írása

A fenti írás megjelenési dátuma a lurkovilag.hu óvodai portálon: 2012-11-26

Szerzői jogok

A LurkóVilág.hu honlapon megjelent írásokat a LurkóVilág felkérésére írták gyermekértő szakemberek, óvodapedagógusok és szülők.
Azok átvétele, másolása, más portálon való megjelenítése csak előzetes hozzájárulásunkkal lehetséges. 
Szerkesztőségünk elérhetősége: lurkovilag@lurkovilag.hu

További írások, amik érdekelhetnek!
Csalamádé, avagy a Zene mindenkié

Csalamádé, avagy a Zene mindenkié

Az alaposan kidolgozott programterv célja, a népi kultúránkra, a néptánc hagyományainak megőrzésére, valamint a klasszikus zene megismertetésére, népszerűsítésére összpontosít. A konstrukció célja a közoktatásban résztvevő gyerekek kulturális, művészeti nevelésének támogatása, a pályázatban megjelölt, kedvezményezett intézetekkel pedig egy hosszú távú együttműködés kialakítása.

bővebben