gyerekdal

A dalok és a gyerekjátékok, a zenehallgatások élményekhez juttatják a gyerekeket. Felébresztik és fenntartják zenei érdeklődésüket, formálják ízlésüket. Megszokják a tiszta éneklést. Zenei hallásuk, emlékezetük, ritmusérzékük, mozgáskultúrájuk a közös tevékenységek során folyamatosan fejlődik.

Intézményünkben zenei munkaközösség működik, igazi ?műhelymunka” folyik.
Az éneklés, a zene és az énekekhez kapcsolódó mozgások a mindennapok részei óvodánkban, a csoportokban. A csoportokban felhasznált igényes zenei anyag, az életkornak, fejlettségnek és a csoport képességeinek megfelelő. Ez a csoportban dolgozó óvónőkön kívül a munkaközösség munkáját is dicséri.

A jól kiválasztott mondóka anyag a zenei képességfejlesztő feladatán kívül jól segíti a nyelvi képességek fejlesztését is.
A megjelenő népi játékok hagyományőrzők, és vidám színfoltjai ünnepségeinknek.Az ének-zenei nevelés területei, a ritmusképzés, hallásfejlesztés és a dalos játékok illetve mondókák. Mindenütt tökéletesen alkalmazkodnak az adott korcsoporthoz.
A vegyes csoportokban óhatatlan, hogy a kisebbek bekapcsolódnak a nagyoknak szánt ének-zenei feladatokba.
Jó megfigyelni, hogy mindez elsősorban a ritmus és hallásfejlesztő feladatokban látványos és eredményes.

A hétköznapi használati eszközökkel, terményekkel való zenélés minden korcsoportban nagy élmény a gyerekeknek. A gyermekek az önálló zenéléssel megérzik a dallam, a ritmus, a szöveg, a mozgás összhangját. Lényeges része ének-zeneinevelésünknek, az óvónők hangszeres játéka, az ismerkedés a hangszerekkel, a közös éneklés, zenehallgatás.
A gyermekeknek és vendégnek szóló – hagyománynak számító- karácsonyi koncerten az, óvónők énekelnek, zenélnek együtt.
Megható és értékes ajándék gyermekeinknek, de a felnőtteknek is egyaránt.

A gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára építve biztosítjuk a gyermekeknek az élményekben, változatos tevékenységekben gazdag óvodai életet, melyeken keresztül tapasztalatokat szerezhet a természeti és társadalmi környezetről.

Kecskésné Záreczki Hajnalka, óvodapedagógus írása

A fenti írás megjelenési dátuma a lurkovilag.hu óvodai portálon: 2012-12-06

Szerzői jogok

A LurkóVilág.hu honlapon megjelent írásokat a LurkóVilág felkérésére írták gyermekértő szakemberek, óvodapedagógusok és szülők.
Azok átvétele, másolása, más portálon való megjelenítése csak előzetes hozzájárulásunkkal lehetséges. 
Szerkesztőségünk elérhetősége: lurkovilag@lurkovilag.hu

További írások, amik érdekelhetnek!
Az ének-zene és az énekes játék

Az ének-zene és az énekes játék

Az ének-zene, énekes játék kedvelt tevékenység a gyermekek körében. Ezért célunk: Élményt nyújtó közös éneklés, a gyermekek ének-zenei kultúrájának megalapozása, néphagyomány megőrzése. Zenei érdeklődés felkeltése, zenei ízlés, esztétikai fogékonyság formálása. A zene az egész személyiségre kiható, emberformáló, pozitív hatású legyen.

bővebben
Csalamádé, avagy a Zene mindenkié

Csalamádé, avagy a Zene mindenkié

Az alaposan kidolgozott programterv célja, a népi kultúránkra, a néptánc hagyományainak megőrzésére, valamint a klasszikus zene megismertetésére, népszerűsítésére összpontosít. A konstrukció célja a közoktatásban résztvevő gyerekek kulturális, művészeti nevelésének támogatása, a pályázatban megjelölt, kedvezményezett intézetekkel pedig egy hosszú távú együttműködés kialakítása.

bővebben