HIányzások, igazolások, osztálypénz, …

Minket szülőket közvetlenül is érint, hogy gyermekünknek hány napot igazolhatunk abba az esetben, ha nem tud az iskolai oktatáson részt venni. Ebben is változások történtek, amelynek fő kérdései és válaszai az Emberi Erőforrások Minisztériumának kiadványából:

Hány napot hiányozhat a diák egy félévben szülői igazolással?

Ilyen időtartam nincsen konkrétan meghatározva. A jogszabályok szerint a mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra, továbbá a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja. Ugyanakkor az igazolt mulasztások magas száma is osztályozóvizsga letételét teheti szükségessé.

Hány igazolatlan óra után veszik el a családi pótlékot és mennyi időre?

Mind a tanköteles korú, mind az azt betöltött, de iskolai tanulmányokat folytató tanuló esetében 50 igazolatlan óra után kerül sor gyámhatósági kezdeményezésre az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére. A gyámhatóság az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének szükségességét három tanítási hónapot magában foglaló időszakonként, és a tanítási év lezárását követő 15 napon belül vizsgálja felül és indokolt esetben dönt a felfüggesztés megszüntetéséről.

Mennyi osztálypénzt szedhetnek az iskolában?

Az osztálypénz kérdését jogszabály nem rendezi, a téma az iskolák szervezeti és működési szabályzatának hatáskörébe tartozik. Mindazonáltal az intézményeknek figyelembe kell venniük azt a törvényi alapelvet, amely szerint az állami alapfokú és középfokú nevelésben-oktatásban történő részvétel Magyarországon térítésmentes, ebből kifolyólag mindenkire kötelező fizetési kötelezettséget nem írhatnak elő. Az osztálypénz szedése tehát csak önkéntes lehet, és ha valaki azt valamilyen okból nem tudja teljesíteni, akkor abból a gyermeknek, tanulónak, szülőnek semmilyen hátránya sem származhat.

Kötelezhető-e a diák iskolaköpeny viselésére?
Sem a köznevelési törvény, sem a végrehajtási rendeletek nem írják elő iskolai formaruha általánosan kötelező használatát, ugyanakkor ennek előírását sem tiltják. Ennek megfelelően az iskola rendelkezhet úgy, hogy az intézményben formaruhát kell viselni.

Forrás: Tanévkezdő Emminens, Emberi Erőforrások Minisztériumának tájékoztató anyagából

A fenti írás megjelenési dátuma a lurkovilag.hu óvodai portálon: 2013-08-28

Szerzői jogok

A LurkóVilág.hu honlapon megjelent írásokat a LurkóVilág felkérésére írták gyermekértő szakemberek, óvodapedagógusok és szülők.
Azok átvétele, másolása, más portálon való megjelenítése csak előzetes hozzájárulásunkkal lehetséges. 
Szerkesztőségünk elérhetősége: lurkovilag@lurkovilag.hu

További írások, amik érdekelhetnek!