óvodai mozgás

Az óvodai élet fontos része óvodánkban a mozgás. Ezért célunk az egészség megőrzése és megszilárdítása, a testi képességek kialakítása, fejlesztése. A gyermekek természetes mozgásának (járás, futás, ugrás, támasz, függés, egyensúlyozás, dobás stb.) és testi képességeinek (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség stb.) fejlesztése.

Az egészség megóvása, megőrzése.

Feladatunk:

  • Biztosítjuk azokat a feltételeket, melyek elősegítik a gyermek biológiai fejlődését, növelik a szervezet teherbírását, ellenálló és alkalmazkodó képességét.
  • Hangsúlyt fektetünk a helyes testtartás fejlesztésére, a lábboltozat alakítására.
  • Fontosnak tartjuk a testi képességek fejlesztését, ügyesség, gyorsaság, bátorság, állóképesség, erő. Építünk a gyermekek játékos kedvére, mozgásvágyára, tapasztalataira.

Szem előtt tartjuk a játék fontosságát. Törekszünk megfelelő teret biztosítani a mozgáshoz – lehetőség szerint a szabadban. Gondoskodunk a balesetek elkerüléséről.

Figyelembe vesszük az eltérő képességű gyermekeket, alkalmazkodunk hozzájuk, engedjük, hogy a gyakorlatokat saját képességeik szintjén hajtsák végre. Segítjük a bátortalanabb gyermekeket. Rendszeres mozgás fontosságát hangsúlyozzuk. A család együttműködését kérjük, hogy otthon is minél több mozgásra legyen lehetőségük a gyermekeknek, sokat tartózkodjanak a szabadban. Lehetőséget ajánlunk a szülőknek a gyermekek mozgásának fejlesztésére szolgáltatások keretén belül.

A tevékenység tartalma: Sokat játszanak, mozognak, szaladgálnak a szabadban. Szívesen vesznek részt futójátékokban, váltóversenyekben, labdajátékokban. Szabad, páros, társas, kézi szer stb. gyakorlatokat végeznek. Járnak természetes, speciális járással, körben irányt változtatnak, különböző alakzatokat alakítanak ki. Ugranak távolba, magasba, végeznek mélyugrást. Futnak, közvetlen és meghatározott módon. Csúsznak, másznak, kúsznak, gurulnak talajon előre, oldalt. Egyensúlyoznak a talajon, padon. Dobnak: célba, távolba. (alsó és felsőkezes dobással stb.) Játszanak a labdával, gurítják, dobják, pattogtatják, adogatják. Függéseket végeznek bordásfalon, mászókán.

Bencsikné Bodzsár Ildikó, óvónő írása

A fenti írás megjelenési dátuma a lurkovilag.hu óvodai portálon: 2012-11-28

Szerzői jogok

A LurkóVilág.hu honlapon megjelent írásokat a LurkóVilág felkérésére írták gyermekértő szakemberek, óvodapedagógusok és szülők.
Azok átvétele, másolása, más portálon való megjelenítése csak előzetes hozzájárulásunkkal lehetséges. 
Szerkesztőségünk elérhetősége: lurkovilag@lurkovilag.hu

További írások, amik érdekelhetnek!