Munka jellegű tevékenységeknél célunk:
– Folyamatos, célirányos, rendszeres munka jellegű feladatok végzésével az életre való felkészítés.
-Tapasztalatszerzés, a környezet megismerése, a munkavégzéshez szükséges készségek, képességek alakítása.
– Közösségi kapcsolatok alakítása, saját és mások elismerésére nevelés.

Munkaterületek: önkiszolgálás, az óvodai csoport mindennapi életével kapcsolatos teendők, naposi munka, kerti munka.

Feladatunk: Minden gyermeknek biztosítjuk a lehetőséget és késztetjük arra, hogy önkéntesen, önállóan kedve és képessége szerint elvégezhesse az önmagával kapcsolatos önkiszolgálást, illetve társai érdekében is vállalhasson munkát. A munkatevékenységhez szükséges eszközöket biztosítjuk (megfelelő méret, minőség, mennyiség stb.).

A munka fejlesztő hatását kiaknázzuk, a gyermek értékteremtő, együttműködési képességét fejlesztjük. (pl. kerti munka, naposi munkák) Változatos munkalehetőségeket szervezünk, lehetővé tesszük, hogy megismerkedjenek a különböző munkaeszközökkel, azok használatával, a munkavégzés célszerűségével (pl. az udvar rendezése, szépítése, gereblyézés, virágoskert gondozása). Figyelembe vesszük az egyéni sajátosságokat, a gyermekek terhelhetőségét. Fokozatosan vezetjük be a különböző munkafajtákat. Sokféle módon biztosítunk lehetőséget az önálló munkavégzésre. Lehetővé tesszük, és biztosítjuk a munka állandóságát és folyamatosságát. Erősítjük a munka iránti pozitív érzelmeket.

Megtapasztaltatjuk a gyermekekkel azokat az eltérő vonásokat, amelyek megkülönböztetik a munkát a játéktól. A munkát mindig ösztönző módon értékeljük.Azokat a munkákat, amelyeket a gyermek el tud és bír végezni, nem csináljuk meg helyette. Törekszünk arra, hogy a szülő is támogassa és tartsa tiszteletbe gyermeke munkáját. Tudatos pedagógiai szervezéssel, a gyermekekkel való együttműködéssel, folyamatos, konkrét, reális, a gyermekeknek saját magukhoz mérten fejlesztő értékeléssel dolgozunk.

Bencsikné Bodzsár Ildikó, óvónő írása

A fenti írás megjelenési dátuma a lurkovilag.hu óvodai portálon: 2012-11-30