Hogyan válasszunk óvodát?

Az alábbiakban összegyűjtöttük a legfontosabb gyakorlati tudnivalókat, amennyiben gyermekünket óvodába szeretnénk beíratni.

  • Elsősorban abba az óvodába jelentkezzünk, amelynek felvételi körzetében lakhelyünk illetve munkahelyünk alapján tartozunk. Az óvodák felvételi körzetéről a fenntartónál illetve az óvodánál tájékozódhatunk.
  • Időben tájékozódjunk az adott év óvodai jelentkezés időpontjáról, amivel kapcsolatban a választott óvoda (önkormányzati fenntartású intézmény esetén a területileg illetékes önkormányzati jegyző) tud tájékoztatást adni. ? A választott óvodától érdemes elkérnünk az óvodai jelentkezéseket intéző nevét, fogadó idejét, valamint elérhetőségét.
  • A legtöbb óvoda, még az óvodai jelentkezés előtt szervez nyílt napot, amikor lehetőségünk van az intézményt megnéznünk, annak óvodai gyakorlatáról tájékozódunk. Érdemes ezt az alkalmat kihasználnunk, hogy még a jelentkezés előtt betekintést nyerhessünk az adott óvoda mindennapi gyakorlatában.

Az óvodai nevelés helyi programja

Adott óvoda helyi nevelési programjából az alábbiakat ismerhetjük meg:Az óvodai nevel? munka az adott óvoda helyi nevelési programja alapján történik, amelynek összeállítása az Óvodai nevelés országos alapprogramjának betartásával történik. Az óvodai jelentkezés el?tt tájékozódjunk a választott óvoda helyi nevelési programjáról.

  • az adott óvoda nevelési alapelveit és célkit?zéseit,
  • azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek az adott óvodában biztosítják a gyermek fejl?dését, közösségi életre való felkészítését, valamint a szociálisan hátrányos helyzet? gyermekek differenciált fejlesztését,
  • a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefügg? pedagógiai tevékenységet,
  • a szül?, a gyermek és a pedagógus együttm?ködésének formáit,
  • a nevelési program végrehajtásához szükséges, a nevel? munkát segít? eszközök és felszerelések jegyzékét.

A fenti írás megjelenési dátuma a lurkovilag.hu óvodai portálon: 2011-03-16

Szerzői jogok

A LurkóVilág.hu honlapon megjelent írásokat a LurkóVilág felkérésére írták gyermekértő szakemberek, óvodapedagógusok és szülők.
Azok átvétele, másolása, más portálon való megjelenítése csak előzetes hozzájárulásunkkal lehetséges. 
Szerkesztőségünk elérhetősége: lurkovilag@lurkovilag.hu

További írások, amik érdekelhetnek!