Szent Márton legendája a Nardini óvodában

Szent Márton legendája

Az óvodai tanév folyamán a vallásos nevelés keretében, nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a szentek életének megismertetésével, olyan példaképeket állítsunk a gyerekek elé, akik példájukkal irányt mutatnak az Istennel való személyes találkozásra. Így már a tanév elején megismerkednek Szt. Márton, Szent Erzsébet, Szt. Lúcia életével, valamint Szt. Miklós legendáival. Ezek a szentek mintegy előkészítik a gyerekeket a karácsony lényegének megértésére. Mindannyian embertársaik és Isten iránti szeretetükben tűntek ki.

Szt. Mártonnak az alakja nagy hatással van a gyerekekre. Jósága által fényt és meleget áraszt a szükségben és nyomorban szenvedő emberek felé. A lámpás, amit a gyerekek e téma keretében készítenek, az ő szeretetének a szimbóluma lesz. Ünnepnapja november 11-én van, egy olyan időszakban, amikor a természetben is nagy változásokat tapasztalnak a gyerekek.

A foglalkozás elején, a gyerekek különböző tapasztalatokat nyernek. Egy puha tárggyal való érintés által, kapcsolatba kerülnek egymással. Úgy is lehet játszani ezt a játékot, hogy csak az első gyermeket érintjük meg a puha tárggyal, és ő olyan finoman kell kezével továbbadja az érintést, ahogy kapta. Hogy a tapasztalatokat a gyerekek hogyan adják tovább, az függ egyéni érzékenységüktől és kapcsolatteremtő képességüktől. Megtörténhet, hogy egy gyermek a gyöngéd érintéseket keményen adja tovább. A foglalkozás során, a gyerekek hideg és meleg színeket, valamint hideg és meleg tapintású tárgyakat különböztetnek meg. Továbbá, kipróbálják, hogy milyen érzés egy meleg bundán feküdni és egymásnak meleget ajándékozni.

A tapasztalatok után, a gyerekek találkoznak a legenda tartalmával. Nem passzívan hallgatják végig a történetet, hanem ők is részesei lesznek. Pl. amikor a történet elmesélésénél ott tartunk, hogy Márton kilovagol a kastélyból, akkor a gyerekek kezükkel lovagló mozdulatot játszódnak.

A gyerekek nagyon beleélik magukat a szerepükbe. Azonosulva a szereplőkkel, begyakorolják a segítőkészséget, fejlődik empátiás képességük.

A szenteknek rendkívül nevelő hatása van a gyerekekre. A történet eljátszásával, nem csak megismeri a szentet, hanem a bibliai magatartást is elsajátítja, vagyis azt, hogy hogyan kell viselkednünk Isten szándéka szerint.

Szent Márton személyében, a gyermek egy olyan katonával találkozik, akire nem a kegyetlenkedés jellemző, hanem a segítőkészség, a jószívűség, Isten és embertárs iránti szeretet.

Nagy Enikő (Krisztina nővér), óvodavezető  írása

A fenti írás megjelenési dátuma a lurkovilag.hu óvodai portálon: 2012-10-28

Szerzői jogok

A LurkóVilág.hu honlapon megjelent írásokat a LurkóVilág felkérésére írták gyermekértő szakemberek, óvodapedagógusok és szülők.
Azok átvétele, másolása, más portálon való megjelenítése csak előzetes hozzájárulásunkkal lehetséges. 
Szerkesztőségünk elérhetősége: lurkovilag@lurkovilag.hu

További írások, amik érdekelhetnek!